Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει Ευρυζωνικές συνδέσεις τύπου ADSL μέχρι τη μέγιστη ταχύτητα (24 Mbps) και παρέχεται σε κάθε περιοχή μέσω δικτύου ΟΤΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν στη περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο σας υπάρχει εγκατεστημένη τεχνολογία του ΟΤΕ που επιτρέπει την ταχύτητα διασύνδεσης στα 24Mbps, τότε το σχολείο σας μπορεί να αιτηθεί την αναβάθμιση της γραμμής […]

Ετικέτες: ,