Έντυπα Παιδαγωγικών Εκθέσεων

MONO ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τα έντυπα των «Παιδαγωγικών Εκθέσεων», τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, για τον εκάστοτε μαθητή προς αξιολόγηση, όταν τους ζητηθεί από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σας αρέσει εδώ;
Δοκιμάστε τους δικτυακούς τόπους των συνδέσμων...