Περιγραφική Έκθεση Αξιολόγησης Δημοτικού

Δημοσιευμένο στις 7 Νοεμβρίου 2017 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΠΠΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Δημοσιευμένο στις 11 Φεβρουαρίου 2016 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ από 10-2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Δημοσιευμένο στις 11 Φεβρουαρίου 2016 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΠΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δημοσιευμένο στις 23 Οκτωβρίου 2015 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ από 10-2015 ΠΠΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δημοσιευμένο στις 23 Οκτωβρίου 2015 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΑ από 10-2015 ΠΠΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δημοσιευμένο στις 23 Οκτωβρίου 2015 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ από 10-2015 ΠΠΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Παιδαγωγική Περιγραφική Έκθεση (Νηπιαγωγείο)

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση η οποία απευθύνεται σε νηπιαγωγούς οι οποίοι έχουν εντοπίσει δυσκολίες στη διαδικασία μάθησης ενός μαθητή τους. Επισημαίνουμε ότι σε Νηπιαγωγείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (αν υπάρξει ανάγκη μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ)PPE

Aίτηση για το Νηπιαγωγείο

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η αίτηση αξιολόγησης για μαθητές προνήπιου/ νηπίου. Η αίτηση συμπληρώνεται από τους γονείς και αποστέλλεται μέσω της σχολικής μονάδας στο ΚΕΔΔΥ. Κρίνεται σκόπιμο οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς να αντιμετωπίζονται ενδοσχολικά αρχικά σε συνεργασία με τους γονείς και τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.  Μόνο όταν δεν υπάρχει βελτίωση, […]