Παιδαγωγική Περιγραφική Έκθεση (Νηπιαγωγείο)

Δημοσιευμένο στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Έντυπα από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Παρατίθεται η περιγραφική παιδαγωγική έκθεση η οποία απευθύνεται σε

νηπιαγωγούς οι οποίοι έχουν εντοπίσει δυσκολίες στη διαδικασία μάθησης ενός

μαθητή τους. Επισημαίνουμε ότι σε Νηπιαγωγείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης,

ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην

Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση

(αν υπάρξει ανάγκη μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ)PPE
Αφήστε μια απάντηση