Διαδικασία Παραπομπής

Δημοσιευμένο στις 16 Νοεμβρίου 2011 Κατηγορία: από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Η διαδικασία παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ διαφοροποιείται από τις διαδικασίες άλλων Κέντρων, επειδή η στοχοθεσία και ο σκοπός του είναι διαφορετικός.

1.  Η αίτηση του γονέα υποβάλλεται προς το ΚΕ.Δ.Δ.Υ  μέσω του σχολείου  συνοδευόμενη από Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε)  που αφορά τη μάθηση και τη συμπεριφορά του μαθητή, την οποία συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί. Ένας εκπαιδευτικός -ή δύο, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης- συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο για τη συμπεριφορά του μαθητή/της μαθήτριας στο σχολείο (το ερωτηματολόγιο διατίθεται μόνο σε έντυπη μορφή και βρίσκεται στο γραφείο του Δ/ντή της σχολικής μονάδας).         Όμως, πριν την παραπομπή του μαθητή από το σχολείο στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ , καλό είναι να έχει προηγηθεί ενημέρωση σχολικού συμβούλου, εφαρμογή  βραχύχρονου προγράμματος  παρέμβασης, κ.λ.π.  Όταν η σχολική μονάδα σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους Γενικής Αγωγής κρίνει ότι πρέπει να γίνει παραπομπή των μαθητών στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ, τότε γίνεται συνεδρίαση του Συλλόγου Δ/ντων και καταγράφεται στο πρακτικό συνεδρίασης συλλόγου διδασκόντων ο λόγος παραπομπής και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από το σχολείο.   

Όλα τα παραπάνω (αίτηση-ΠΠΕ-ερωτηματολόγιο- αντίγραφο πρακτικού συλλόγου Διδασκόντων αποστέλλονται υπηρεσιακώς στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ από το σχολείο. Σημειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία (βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, εμπλοκή σχολικού συμβούλου και αποστολή αντίγραφου πρακτικού συλλόγου διδασκόντων) παραπομπής  στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ περιγράφεται  στο Γ6/136087/19-12-2002, ΦΕΚ 449/τ. α΄/ 03-04-2007.

Για τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης που είναι ενταγμένες σε  Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) , η ΕΔΕΑΥ παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ (ΦΕΚ 315/12-2-2014, άρθρο 8). Όμως, σχολικές μονάδες που δεν είναι ενταγμένες σε ΣΔΕΥ, πριν την παραπομπή μαθητών  στο ΚΕΔΔΥ   είναι καλό οι εκπαιδευτικοί να έχουν εξαντλήσει όλες τις διαδικασίες παρέμβασης που περιγράφονται παραπάνω. Σε αρκετές περιπτώσεις μαθητών οι δυσκολίες αυτές είναι προσωρινές και επιλύονται εντός σχολικής μονάδας. Μόνο όταν οι δυσκολίες αυτές επιμένουν παρά την παρέμβαση και τη συνεργασία όλων, τότε παραπέμπονται οι μαθητές στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Συμπλήρωση ΠΠΕ και ερωτηματολόγιου

Σε σχολείο που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συμμετέχει υποχρεωτικά στην Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (αν υπάρξει ανάγκη, μπορεί να συμπληρωθεί χωριστή ΠΠΕ). Επίσης στην ΠΠΕ  συμμετέχουν και άλλες ειδικότητες,  Ξένων γλωσσών, κ.λ.π., όπου κρίνεται αναγκαίο. O εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής συμμετέχει στη συμπλήρωση της ΠΠΕ  υποχρεωτικά. Το ερωτηματολόγιο (βρίσκεται μόνο σε έντυπη μορφή) συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό που γνωρίζει πολύ καλά το μαθητή.

2. Η παραπάνω διαδικασία δεν ισχύει για μαθητές με αισθητηριακά προβλήματα, νοητική υστέρηση, Δ.Α.Δ. Για την Α΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου κρίνεται σκόπιμο η παραπομπή να μην γίνεται το πρώτο τρίμηνο. 

3. Αν το παιδί δεν έχει ακόμα εγγραφεί σε σχολείο, οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση στο ΚΕΔ.Δ.Υ μαζί με όλες τις γνωματεύσεις, ιατρικές εξετάσεις, κ.λ.π.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *