Η κυρα-Κακή και οι δώδεκα μήνες

Στην 5η ενότητα της Γλώσσας θα ασχοληθούμε με την ομαδική συγγραφή ενός παραμυθιού με τίτλο «Η κυρα-Κακή και οι δώδεκα μήνες» πάνω σε ένα ημιδομημένο κείμενο. Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ: Η κυρα-κακή