Παιχνίδια Μαθηματικών: Αφαιρέσεις

Μπορείτε να παίξετε τα παρακάτω παιχνίδια για να εξασκηθείτε στις  αφαιρέσεις με τις δεκάδες και τις μονάδες. http://www.jele.gr/activity/b/math/mathB063.swf