Πυθαγόρειες τριάδες

Πυθαγόρειες τριάδες

εικόνα

Αν οι αριθμοί α, β, γ εκφράζουν τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου τριγώνου, τότε όπως γνωρίζουμε, ισχύει το Πυθαγόρειο θεώρημα

α2 = β2 + γ2 (1)

 

Πόσα όμως ορθογώνια τρίγωνα μπορούμε να βρούμε που τα μήκη των πλευρών τους εκφράζονται με ακέραιους αριθμούς;

Το Τρίγωνο του Πασκάλ ( Pascal 1623-1662)

Το Τρίγωνο του Πασκάλ ( Pascal 1623-1662)

1

1      1

1     2     1

1     3     3     1

1     4      6      4     1

1    5     10     10     5    1

1    6     15     20     15     6    1

1    7     21    35    

 » Διαβάστε περισσότερα