Κλασματική μονάδα

Κλασματική μονάδα είναι το ένα από τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η ακέραιη μονάδα ή ένα πλήθος ομοειδών αντικειμένων.

* κλάσμα < κλάω, κλῶ = κόβω σε κομμάτια

Η πίτσα (ακέραιη μονάδα) είναι χωρισμένη σε 8 ίσα κομμάτια.

 

Το ένα από τα 8 κομμάτια μπορούμε να το συμβολίσουμε και έτσι:

και να το διαβάσουμε: ένα όγδοο

Ο αριθμός 1 λέγεται αριθμητής και ο αριθμός 8 παρονομαστής.

Ο παρονομαστής φανερώνει σε πόσα ίσα μέρη χωρίσαμε την ακέραιη μονάδα, ενώ ο αριθμητής πόσα από αυτά τα ίσα μέρη πήραμε.

Η γραμμή ανάμεσά τους λέγεται κλασματική γραμμή.

Χωρίσαμε τα 8 μήλα της εικόνας (ένα πλήθος ομοειδών αντικειμένων) σε 4 ίσα μέρη.

Το ένα από τα 4 ίσα μέρη μπορούμε να το συμβολίσουμε και έτσι:

και να το διαβάσουμε: ένα τέταρτο

Το 1/4 των 8 μήλων είναι 2 μήλα, 

αφού 8 : 4 = 2

Να βρείτε και να γράψετε:

το 1/2  του 12

το  1/3 του 12

το  1/5 του 25

το  1/3 του 7.260

το  1/8 του 1.016

το 1/2 της ώρας: …… λεπτά

το 1/4 της ώρας: …… λεπτά

το 1/2 του κιλού: …… γραμμάρια

το 1/4 του κιλού: …… γραμμάρια

και κάτι ακόμα …

κάντε κλικ εδώ

(από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου Θεσσαλονίκης)

 

Αφήστε μια απάντηση