Πρoστατευμένο: Stage 3-Tracing Chocolate: Following the Chocolate (Cocoa) Route

0

Συγγραφέας: Χρυσούλα Κατσούγκρη | Κατηγορία Etwinning, Fair Trade-The Cacao Route 2016-2017, Stage 3-Tracing Chocolate: Following the Chocolate (Cocoa) Route | , στις 26-09-2016

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Πρoστατευμένο: Stage 2-The History of Fair and Solidarity Trade – Fair Trade in Greece – Fair Trade Products – The Basic Principles and Concepts of Fair Trade

0

Συγγραφέας: Χρυσούλα Κατσούγκρη | Κατηγορία Etwinning, Fair Trade-The Cacao Route 2016-2017, Stage 2-The History of Fair and Solidarity Trade – Fair Trade in Greece – Fair Trade Products – The Basic Principles and Concepts of Fair Trade | , στις 26-09-2016

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω:

Πρoστατευμένο: Stage 1-Consumer Choices and Human Rights (November- December)

0

Συγγραφέας: Χρυσούλα Κατσούγκρη | Κατηγορία Etwinning, Fair Trade-The Cacao Route 2016-2017, Stage 1-Consumer Choices and Human Rights | , στις 26-09-2016

Αυτό το περιεχόμενο είναι προστατευμένο με συνθηματικό. Για να το δείτε εισάγετε το συνθηματικό σας παρακάτω: