Συμμετοχή του 88ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης στον Μαθητικό Διαγωνισμό για τα 75 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες διοργάνωσε τον 24ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη: Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο που φανταζόμαστε», σε συνεργασία …