Μείωση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων στη Β&Γ Λυκείου καθιερώθηκε ήδη και θα εφαρμοστεί στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Έτσι, μετά την ελαχιστοποίηση των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων σε όλο το Γυμνάσιο και στη Γ Λυκείου από πέρσι, ολοκληρώθηκε ο κύκλος  της μείωσης του εξεταστικού φόρτου των μαθητών.

  Όσο και να συμφωνεί κανείς με τον οποιοδήποτε -ας πούμε  – εξορθολογισμό των περιττών  ίσως, σε πολλές περιπτώσεις εξετάσεων, δε μπορεί παρά να προβληματιστεί και για τον τρόπο εφαρμογής αλλά κυρίως για τ’ αποτελέσματα των συγκεκριμένων αποφάσεων. Το πρώτο σκέλος του προβληματισμού αφορά στην επιλογή των μαθημάτων, και στις νέες  συνθήκες που δημιουργούνται στη σχολική τάξη.  Για παράδειγμα, στη Β Λυκείου οι μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών θα εξετάζονται γραπτώς στην άλγεβρα ενώ οι μαθητές των θετικών σπουδών όχι. Αντίστοιχα οι μαθητές των θετικών σπουδών θα εξετάζονται γραπτώς στο μάθημα Σύγχρονος κόσμος πολίτης και Δημοκρατία  ενώ οι μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών όχι.Το δεύτερο σκέλος του προβληματισμού, άρρηκτα βεβαίως συνδεδεμένο με το πρώτο, έχει να κάνει με την ευρύτερη νοοτροπία που κυριαρχεί κι επιβάλλεται χρόνια και χρόνια, από ένα εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα και συμπυκνώνεται στο διαχωρισμό των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα ( χρήσιμα και άχρηστα για πολλούς, ακόμη κι εκπαιδευτικούς) κι αυτό σε σχέση με τις εξετάσεις. Ότι εξετάζεται γραπτώς στο τέλος είναι χρήσιμο κι απαραίτητο ότι δεν εξετάζεται είναι για να συμπληρώσει το πρόγραμμα.  Η αλήθεια είναι ότι ο διαχωρισμός υπήρχε πάντα και μάλιστα στο παρελθόν ήταν και θεσμοθετημένος αλλά η κατάργησή του στα χαρτιά φαίνεται δεν πέρασε στην πράξη. Τώρα μάλλον θα ενταθεί κι αυτό γιατί πρώτον ακουμπάει σε  διαμορφωμένες νοοτροπίες που αλλάζουν δύσκολα και δεύτερο δε συνοδεύεται από άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη σταδιακή μεταβολή των παγιωμένων αντιλήψεων και να οδηγήσει σε μετασχηματισμό των επιμέρους θεσμών των εξετάσεων αλλά και σε αναπροσανατολισμό ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.

     Αυτό το τελευταίο εξαγγέλλεται συνεχώς από πολλές πολιτικές ηγεσίες αλλά για χρόνια παραμένει γράμμα κενό. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Κάποτε θα γίνει.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση 4.0.