Αναρτήθηκε από το υπουργείο παιδείας , σε δοκιμαστική μορφή, (DEMO) η φόρμα με την πρώτη  δήλωση προτίμησης που πρέπει συμπληρώσουν όλοι οι μαθητές της Γ΄λυκείου τον Οκτώβριο του 2019  στα πλαίσια του νέου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Η δήλωση αφορά  τις 10 πρώτες προτιμήσεις των μαθητών κι από τη δήλωση αυτή θα προκύψουν τα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης. Η δήλωση θα είναι υποχρεωτική μεν αλλά όχι δεσμευτική για την τελική επιλογή των μαθητών.  Κάντε κλικ στην  εικόνα  για να δοκιμάσετε και να εξοικειωθείτε με τη φόρμα υποβολής . Η φόρμα είναι δοκιμαστική και τα στοιχεία δεν  αποθηκεύονται.

Αυτή η εργασία έχει άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση 4.0.