Άρθρα κατηγορίας "Διδακτέα ύλη"

Τρόπος εξέτασης της Κοινωνιολογίας

 

Εδώ το Φ.Ε.Κ με την υπουργική απόφαση.

Η εξέταση του μαθήματος «Κοινωνιολογία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφορετικών τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει τρεις (3) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Ειδικότερα, περιλαμβάνει: μία ερώτηση με πέντε (5) υποερωτήματα Σωστού-Λάθους (5Χ3=15 Μονάδες) και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που κάθε μία βαθμολογείται με πέντε (5) Μονάδες (2Χ5 =10 Μονάδες).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα ευρείας ανάπτυξης μέσω των οποίων, ελέγχονται οι ικανότητες συνθετικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών, τις οποίες απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες.

Το καθένα από τα δύο θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από 2-4 ερωτήσεις και βαθμολογείται με εικοσιπέντε (25) Μονάδες (2Χ25 =50).Η κατανομή της βαθμολογίας στις επιμέρους ερωτήσεις κάθε θέματος, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας κάθε ερώτησης.

 

Ετικέτες: ,

Ένα σχόλιο για το μάθημα «Σύγχρονος κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία».

   Το μάθημα αυτό ήρθε στη θέση της «Πολιτικής παιδείας» Β΄ Λυκείου, και είναι γραπτώς εξεταζόμενο μόνο για τους μαθητές των θετικών σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας με εγκυκλίους καθορίζει την ύλη, το περιεχόμενο των ενοτήτων καθώς και τον τρόπο παραγωγής και διάρθρωσης των θεμάτων για την τελική γραπτή εξέταση. Το σχολικό εγχειρίδιο θέτει τους στόχους και ενδεικτικά , το χρόνο που συνίσταται να αφιερωθεί σε κάθε ενότητα.   Η διδακτική πρόταση, η μορφή του βιβλίου και η διάρθρωση της ύλης (μορφή project) σκοντάφτει σε σημαντικά εμπόδια και η όλη προσπάθεια κινδυνεύει ν’ απαξιωθεί από την πρώτη κιόλας χρονιά εφαρμογής της.

  Ένα πρώτο εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη, από μεγάλο κομμάτι μαθητών, ακόμα και των στοιχειωδών γνώσεων στα θέματα που προτείνεται  να διδαχθούν. Αυτό οφείλεται , ως’ ένα βαθμό και στην μερική ή παντελή σε πολλές περιπτώσεις, άγνοια της ύλης, κυρίως εκείνης που αφορά στο μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» Γ΄ Γυμνασίου. Το συγκεκριμένο μάθημα και ο τρόπος Διαβάστε όλο το άρθρο »

Ετικέτες: ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων