ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

κείμενο από το σχολικό βιβλίο «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» Δ.Φωλίνας (2016) σελ.30-31

Πέρα από την εκτέλεση της παραγγελίας υπάρχουν κριτήρια που αξιολογούν το επίπεδο εξυπηρέτησης μιας επιχείρησης. Μερικά από τα κριτήρια παρουσιάζονται παρακάτω (Σιφνιώτης, 1997):

  1. Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας
  2. Συχνότητα παραδόσεων
  3. Συνέπεια στην παράδοση
  4. Έκτακτες παραδόσεις όταν ζητείται […]
  5. […]Ακρίβεια τιμολογίων
  6. Συνεργασία στην εισαγωγή νέου προϊόντος κ.τ.λ.
Δημοσιεύθηκε στην Εξυπηρέτηση πελατών και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση