Σύντομος οδηγός για τις κολλήσεις

Παρακάτω ακολουθούν ένα βίντεο καιμια παρουσίαση για την τεχνική της κόλλησης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε μια πλακέτα (PCB).

Αφήστε μια απάντηση