Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Πανεπιστημικά ιδρύματα, διάφοροι φορείς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας διοργανώνουν, τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) και στα ΙΕΚ.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών έχει ως στόχο:

  • την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού που ανοίγει ορίζοντες,
  • να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών,
  • δεν θέτει φραγμούς στην επινοητικότητα και την πρωτοβουλία τους, χωρίς να επιβάλλει σε μαθητές και τις οικογένειες τους τη χρήση συγκεκριμένων «κλειστών» προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, για την αίτητση συμμετοχής και τις κρίσιμες ημερομηνίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για το λόγο αυτό.

Ιστότοπος Διαγωνισμού ρομποτικής.

Αξίζει να συμμετέχετε

Αφήστε μια απάντηση