ΘΕΩΡΙΑ – ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ

Τι κάνει

Προσπαθεί να εξηγήσει πραγματικά γεγονότα

Είδη

-Επιστημονική θεωρία

-άλλες (φιλοσοφικές, θρησκευτικές)

Επιστημονική θεωρία

Υπόθεση – πείραμα – απόδειξη (όχι απαραίτητα απόδειξη της θεωρίας)

Υπόθεση – πείραμα – απόρριψη (η θεωρία είναι ανεπαρκής)

Λεπτομερής περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν

Λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών – δυνατή η επανάληψη

 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

 Έρευνα Δημοσκόπησης

Σκοπός: η κατανομή συνόλου ανά επίπεδο μεταβλητής

Παράδειγμα: Πόσοι καταναλώνουν μπίρα Α και πόσοι μπίρα Β

Μέθοδος: γίνονται μετρήσεις μεταβλητών

δεν γίνεται συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών

Χρήση: εξυπηρετούνται πρακτικοί σκοποί δεν εξυπηρετούνται  επιστημονικοί σκοποί

 

Πειραματική Έρευνα

-Μελετάται η ποσοτική σχέση μεταξύ των μεταβλητών

-Η ανεξάρτητη μεταβλητή τοποθετείται από τον ερευνητή

Παράδειγμα:

P=Δύναμη που εξασκείται

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

 

Ανεξάρτητη: P (δίνει διαφορετικές τιμές ο ερευνητής)

Εξαρτημένη: V (βέλος κάμψης)

Tα αποτελέσματα διαμορφώνουν τη σχέση V=f(P)

 

 

Περιγραφική Έρευνα

μελετάται η ποσοτική σχέση μεταξύ των μεταβλητών

-καμιά μεταβλητή δεν επηρεάζεται από τον ερευνητή

Παράδειγμα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ

Ανεξάρτητη: P (βάρος ανθρώπου)

Εξαρτημένη: V (βέλος κάμψης)

Ο ερευνητής εξετάζει τη σχέση V=f(P) χωρίς να μπορεί να επηρεάσει ούτε το Ρ ούτε το V

 

 

Παραδείγματα των ειδών έρευνας

Δημοσκόπηση: Ερευνάται το ποσό αεριούχων ποτών που καταναλώνεται από κάθε άτομο ηλικίας 20 έως 40 ετών, ημερησίως κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Πειραματική έρευνα: Μελετάται η μεταβολή του αριθμού των πωλήσεων συγκεκριμένου προϊόντος εάν μεταβληθεί η τιμή του.

Περιγραφική έρευνα: Μελετάται η συντόμευση του χρόνου επανένταξης εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων μεταξύ δύο κοινοτήτων που εφαρμόζουν διαφορετικό πρόγραμμα επανένταξης.

Αφήστε μια απάντηση