ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Σκοπός: Η κατανομή συνόλου στα επίπεδα μιας μεταβλητής (π.χ. κατανομή ψηφοφόρων  στα κόμματα)   Η έρευνα δημοσκόπησης μας δίνει ποσοτικά στοιχεία, αλλά συνήθως δεν αναλύεται η σχέση των  μεταβλητών. Οι δημοσκοπήσεις έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν πρακτικούς και όχι επιστημονικούς  σκοπούς.

 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η χρήση των ερωτηματολογίων έχει μερικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες μεθόδους συλλογής πληροφοριών.Για παράδειγμα ,σε σύγκριση με την μέθοδο της συνέντευξης ένα ερωτηματολόγιο είναι πιο αποτελεσματικό ως προς το ότι απαιτεί λιγότερο χρόνο ,είναι λιγότερο δαπανηρό και επιτρέπει συλλογή στοιχείων από ένα μεγαλύτερο δείγμα .

Η έκθεση του προβλήματος

Το πρόβλημα που διερευνάται και το θέμα του ερωτηματολογίου πρέπει να είναι σημαντικά για να παρακινήσουν του ερωτώμενους να απαντήσουν .Ερωτηματολόγια με ασήμαντα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα από τους ερωτώμενους .Το πρόβλημα πρέπει να προσδιορίζεται  βάση των ειδικών σκοπών των σχετικών με το απαιτούμενο είδος πληροφοριών .Ειδικές υποθέσεις ή ερωτήσεις πρέπει να σχηματίζονται και κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου πρέπει να σχετίζεται άμεσα με αυτές.

 

Η κατασκευή του ερωτηματολογίου

Πολλοί από τους κανόνες κατασκευή ς των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου είναι όμοιοι με τους κανόνες κατασκευής ερωτήσεων για τα αντικειμενικά τεστ. Μεταξύ αυτών είναι οι ακόλουθοι:
1) Η διαύγεια ,σαφήνεια είναι ουσιώδης .Για να είναι τα αποτελέσματα σας έγκυρα η ερώτηση πρέπει να σημαίνει το ίδιο πράγμα για όλους του ερωτώμενους .
2)Οι σύντομες ερωτήσεις είναι προτιμότερες από τις μεγάλες επειδή γίνονται πιο εύκολα κατανοητές.
3)Οι  αρνητικές ερωτήσεις πρέπει να αποφεύγονται επειδή  παρανοούνται ,δηλ. η αρνητική λέξη παραβλέπεται και ο απαντών δίνει μια απάντηση που είναι αντίθετη με την πραγματική του γνώμη.

4)Αποφεύγετε τις ερωτήσεις με διπλή έννοια ,επειδή απαιτούν από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε δύο χωριστές ιδέες με μια μόνο απάντηση.
5)Μη χρησιμοποιείτε τεχνικούς όρους ,ασυνάρτητες ή μεγάλες λέξεις που μερικά άτομα δεν καταλαβαίνουν. Θυμηθείτε ότι η σαφήνεια είναι ιδιαίτερα σημαντική στα ερωτηματολόγια.
6)Όταν μια γενική και μια ειδική ερώτηση πρόκειται να ερωτηθούν μαζί είναι προτιμότερο να προηγηθεί η γενική ερώτηση .Εάν η ειδική ερώτηση ερωτάται πρώτη ,τότε περιορίζεται το επίκεντρο της γενικής ερώτησης και αλλάζουν οι απαντήσεις που αντιστοιχούν σε αυτή.
7)Είναι πολύ σημαντικό να καταβάλλεται προσπάθεια αποφυγής των καθοδηγούμενων ερωτήσεων .Εάν παρέχονται στο υποκείμενο υπαινιγμοί για την απάντηση που προτιμάτε τότε υπάρχει η τάση να σας δώσει αυτό που επιθυμείτε.

Η μορφή του ερωτηματολογίου

Οι παρακάτω κανόνες της μορφής του ερωτηματολογίου έχουν αναπτυχθεί από την εμπειρία και την έρευνα σ’αυτόν τον τομέα και πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά.
1)Κάνετε το ερωτηματολόγιο ελκυστικό. Αυτό συχνά μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση έγχρωμης μελάνης ή έγχρωμου χαρτιού ή γράφοντας την πρώτη σελίδα με έναν καλλιτεχνικό τρόπο.
2)Οργανώστε και σχηματίστε τις ερωτήσεις έτσι ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι εύκολο να απαντηθεί.
3)Αριθμήστε τις ερωτήσεις και τις σελίδες του ερωτηματολογίου
4)Τοποθετήστε το όνομα και την διεύθυνση του ατόμου προς το οποίο πρέπει να  επιστραφεί στην αρχή και στο τέλος του ερωτηματολογίου.
5)Περιλαμβάνετε σύντομες, σαφείς οδηγίες γραμμένες με ζωηρά γράμματα .
6)Χρησιμοποιήστε παραδείγματα πριν από τις ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση ή δυσκολία στον ερωτώμενο .
7)Οργανώστε το ερωτηματολόγιο με μια λογική σειρά .Για παράδειγμα μπορεί να αποφασίσετε να ομαδοποιήσετε σχετικές ερωτήσεις ή εκείνες που χρησιμοποιούν τις ίδιες επιλογές απάντησης
8)Αρχίστε με λίγες και μη απειλητικές ερωτήσεις
9)Μη τοποθετείτε τις σημαντικές ερωτήσεις στο τέλος του ερωτηματολογίου.
10)Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις λέξεις «ερωτηματολόγιο» ή «λίστα» στο κείμενο .Πολλά άτομα ενοχλούνται με αυτές τις λέξεις.
11)Περιλάβετε αρκετή πληροφόρηση στο ερωτηματολόγιο έτσι ώστε οι ερωτήσεις να είναι σημαντικές για τον ερωτώμενο. Οι ερωτήσεις που είναι ενδιαφέρουσες και σαφώς σχετικές με την έρευνα, αυξάνουν το ποσοστό των απαντήσεων.
Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι κλειστού τύπου στον οποίο η ερώτηση επιτρέπει μόνο ορισμένες απαντήσεις (όπως σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής  ) ή ανοικτού τύπου  στον οποίο το υποκείμενο απαντάει με  όποιο τρόπο του αρέσει .

Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Όταν παρουσιάζετε τα αποτελέσματα μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο, πρέπει να αναφέρετε το ποσοστό των απαντήσεων καθώς και το συνολικό μέγεθος του δείγματος και τις εκατοστιαίες αναλογίες των απαντήσεων, επειδή όλοι οι ερωτώμενοι μπορεί να μην απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις .Ο απλούστερος τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων είναι να αναφέρετε την αναλογία των απαντήσεων  ανάλογα με την επιλογή τους για κάθε ερώτηση.

 

Άσκηση.

Να περιγράψεις τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησες στην τάξη

Παράδειγμα:

ΤΙΤΛΟΣ: 

Η ενδυμασία των εφήβων σήμερα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Γνωρίζουμε ότι η μόδα και το στυλ απασχολεί αρκετά τους εφήβους της εποχής μας.

Γι’ αυτόν το λόγο έφτιαξα ένα ερωτηματολόγιο  για να δω το ενδιαφέρον και τη συμπεριφορά τους σε ότι έχει να κάνει με την ενδυμασία τους και τη μόδα γενικότερα.

                                    Ερωτηματολόγιο 

1.Η ενδυμασία είναι αρκετά σημαντική για εσάς;

 

       α) καθόλου                β) λίγο                   γ) πολύ                    δ) πάρα πολύ

 

2.Τι στυλ προτιμάτε για την ενδυμασία σας;

 

       α) casual                     β) επίσημο                      γ) old-fashion

 

3.Πόσο συχνά ανανεώνετε την γκαρνταρόμπα σας;

 

      α) κάθε μήνα         β) κάθε 3 μήνες         γ) κάθε 6 μήνες           δ) 1 φορά το χρόνο

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ:

-Εάν ακολουθούν τη μόδα.

-Τι στυλ προτιμούν οι έφηβοι.

-Πόσο συχνά ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Αφού συνέταξα το ερωτηματολόγιο το μοίρασα σε μαθητές του σχολείου μου. Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνθηκα ήταν από 12 έως 15 ετών. Επέλεξα τυχαία 25 άτομα. Η έρευνα διήρκεσε 2 εβδομάδες.

Τα στοιχεία που συνέλεξα ήταν τα εξής:

  1. Η ενδυμασία είναι αρκετά σημαντική για εσάς;

α) καθόλου      β) λίγο         γ) πολύ        δ) πάρα πολύ

( 3 )                 ( 3 )             ( 14 )                  ( 5 )

  1. Τι στυλ προτιμάτε για την ενδυμασία σας;

α) casual              β) επίσημο           γ) old-fashion

( 17 )                     ( 3 )                          ( 5 )

  1. Πόσο συχνά ανανεώνετε την γκαρνταρόμπα σας;

α) κάθε μήνα        β) κάθε 3 μήνες        γ) κάθε 6 μήνες         δ) 1 φορά το χρόνο

( 13 )                     ( 7 )                           ( 3 )                            ( 2 )

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Χωρίς τίτλο1Χωρίς τίτλο2Χωρίς τίτλο3

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι έφηβοι πιστεύουν ότι η μόδα είναι πολύ σημαντική, προτιμούν τα casual ρούχα και ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα τους κάθε μήνα.

 

Αφήστε μια απάντηση