Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η επιστημονική έρευνα είναι μια σκόπιμη προσπάθεια με  αφετηρία ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή υπόθεση.
Στηρίζεται σε συστηματική και μεθοδική εργασία (σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο) που τη διακρίνει αυστηρή λογική, με σκοπό να προταθεί λύση στο πρόβλημα ή με σκοπό την επαλήθευση ή την απόρριψη της υπόθεσης που διατυπώθηκε.
Η επιστημονική έρευνα δέχεται ότι για να είναι η γνώση έγκυρη πρέπει να επαληθεύεται από τα εμπειρικά δεδομένα και αποσκοπεί στη γενίκευση (δηλαδή τα συμπεράσματα που βγαίνουν να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ισχύ).

Η επιστημονική έρευνα διακρίνεται σε Βασική και Εφαρμοσμένη.

-Η Βασική έρευνα καθοδηγείται από τη περιέργεια ή το ενδιαφέρον των επιστημόνων και  έχει σαν σκοπό να κάνει κατανοητό, να εξηγήσει και να ερμηνεύσει το  γιατί ο κόσμος είναι όπως είναι . Δεν κατασκευάζει ή επινοεί κάτι αλλά παράγει γνώση. Οι ανακαλύψεις που προκύπτουν από μια βασική έρευνα δεν φαίνεται να έχουν άμεση εμπορική αξία.

Παραδείγματα από το πεδίο της βασικής έρευνας :

  1. Πώς άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος;
  2. Από τι συνίστανται τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια και τα νετρόνια;
  3. Πώς αναπαράγονται τα μυκετόζωα;

 

-Η Εφαρμοσμένη έρευνα έχει σαν προορισμό την επίλυση πρακτικών προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου και όχι την παραγωγή επιστημονικής γνώσης αυτής καθαυτής.

Παραδείγματα από το πεδίο της εφαρμοσμένης έρευνας:

  1. Βελτίωση της γεωργικής παραγωγής
  2. Θεραπεία ειδικών ασθενειών
  3. Εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι, την βιομηχανία και στις μεταφορές.

Αφήστε μια απάντηση