ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ – ΕΦΕΥΡΕΣΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ είναι η εύρεση και για πρώτη φορά χρήση ή διατύπωση κάποιου προϋπάρχοντος πράγματος.

 

ΕΦΕΥΡΕΣΗ είναι η επινόηση πραγμάτων που δεν υπήρχαν προηγουμένως.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι αυτή που μεταμορφώνει τις εφευρέσεις σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και αλλάζει τον τρόπο που ζούμε.

 

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντας)

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) είναι ένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ένας δημόσιος τίτλος βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που δίνει στον κάτοχο του το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της εφεύρεσής του για περιορισμένο αριθμό ετών.

Μια αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να αφορά μια εφεύρεση, δηλαδή μια νέα λύση ενός τεχνικού προβλήματος, η οποία πληροί τα κριτήρια της:

  • καινοτομίας: η λύση πρέπει να είναι καινοτομική
  • εφευρετικότητας: θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα μη προφανές στοιχείο ευρηματικότητας
  • βιομηχανικής εφαρμογής: πρέπει να επιδέχεται βιομηχανικής χρήσης.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται σε μια επιχείρηση, ένα άτομο ή ένα δημόσιο οργανισμό από ένα γραφείο ευρεσιτεχνίας. Ισχύει σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αφήστε μια απάντηση