ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ της Β’ Γυμνασίου για το Σχ.Έτος 2012-13

 

 

1) Τμήμα Β1  (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος του ελαιουργείου «ΕΛΑΙΩΑΙΩΝΑΣ» A.E. 

Ο λογότυπος του Β1 α’ ομάδας

Η μακέτα του ελαιουργείου

16052013331    16052013333

 

2) Τμήμα Β1 (β’ ομάδα)

Ο λογότυπος της γαλακτοβιομηχανίας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΝΙΑ» Α.Ε. 

Ο λογότυπος του Β1 β’ ομάδας

Η μακέτα της γαλακτοβιομηχανίας

16052013334  16052013335

 

 

3) Τμήμα Β2 (α’ ομάδα)

Η μακέτα της βιομηχανίας πλαστικών «PLASTIC» Α.Ε.

16052013336  16052013337

 

4) Τμήμα Β2 (β’ ομάδα)

Ο λογότυπος της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας «A ELECTRIC» Α.Ε.

Λογότυπος του Β2 β’ομάδας

Η μακέτα της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας

16052013339  16052013340

 

 

5) Τμήμα Β3 (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος της παγωτοβιομηχανίας  «ΠΑΓΩΤΟΜΑΝΙΑ» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β3 α’ ομάδας

Η μακέτα της παγωτοβιομηχανίας

16052013343  16052013344

 

6) Τμήμα Β3 (β’ ομάδα)

Η μακέτα του ελαιουργείου «ΕΛΑΙΟΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»Α.Ε.

16052013345  16052013346

 

 

7) Τμήμα Β4 (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος του ελαιουργείου «ΚΡΗΤΩΝ ΛΑΔΙ» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β4 α’ ομάδας

Η μακέτα του ελαιουργείου

16052013347  16052013348

 

8) Τμήμα Β4 (β’ ομάδα)

Ο λογότυπος του ελαιουργείου «ΛΑΔΕΞ» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β4 β’ ομάδας

Η μακέτα του ελαιουργείου

16052013349  16052013350

 

 

9) Τμήμα Β5 (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος της αυτοκινητοβιομηχανίας «HOT ROADS» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β5 α’ ομάδας

Η μακέτα της αυτοκινητοβιομηχανίας

16052013351  16052013352

 

10) Τμήμα Β5 (β’ ομάδα) 

Ο λογότυπος του ελαιουργείου «ΕΛΑΙΟΚΟΣΜΟΣ»Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β5 β’ ομάδας

Η μακέτα του ελαιουργείου

16052013353  16052013354

 

 

11) Τμήμα Β6 (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος της ξενοδοχειακής μονάδας «SUNSET» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β6 α’ ομάδας

Η μακέτα του ξενοδοχείου

16052013357  16052013355

 

12) Τμήμα Β6 (β’ ομάδα)

Ο λογότυπος της γαλακτοβιομηχανίας «To katsikaki B» Α.Ε. 

Ο λογότυπος του Β6 β’ ομάδας

Η μακέτα της γαλακτοβιομηχανίας

16052013359  16052013360

 

 

13) Τμήμα Β7 (α’ ομάδα)

Ο λογότυπος της φαρμακοβιομηχανίας «ΦΑΡΜΑΤΕΞ» Α.Ε.

Ο λογότυπος του Β7 α’ ομάδας

Η μακέτα της φαρμακοβιομηχανίας

16052013361  16052013363

 

14) Τμήμα Β7 (β’ ομάδα)

Η μακέτα της ξενοδοχειακής μονάδας «PARADISE HOTEL» Α.Ε.

16052013364  16052013365

Αφήστε μια απάντηση