Αρχεία για Witze-Ανέκδοτα

Der Witz der Woche

» Du Mami, werden Lehrer auch bezahlt?»

» Natürlich mein Sohn, warum fragst du?»

» Na, weil wir Kinder die ganze Arbeit machen müssen!»

Λεξιλόγιο

der Lehrer = ο δάσκαλος

bezahlen =πληρώνω

bezahlt werden = πληρώνομαι

natürlich = φυσικά

der Sohn= ο γιός

fragen = ρωτάω

das Kind – die Kinder= το παιδί – τα παιδιά

die Arbeit = η δουλειά

machen = κάνω

müssen = πρέπει