Αρχεία για Witze-Ανέκδοτα

Der Witz der Woche

” Du Mami, werden Lehrer auch bezahlt?”

” Natürlich mein Sohn, warum fragst du?”

” Na, weil wir Kinder die ganze Arbeit machen müssen!”

Λεξιλόγιο

der Lehrer = ο δάσκαλος

bezahlen =πληρώνω

bezahlt werden = πληρώνομαι

natürlich = φυσικά

der Sohn= ο γιός

fragen = ρωτάω

das Kind – die Kinder= το παιδί – τα παιδιά

die Arbeit = η δουλειά

machen = κάνω

müssen = πρέπει