Αρχεία για Όμιλος Γερμανικών 2019-2020

2η Συνάντηση: Παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και το σχολείο μας

Wir stellen uns und unsere Schule vor! Παρουσιάζουμε τον εαυτό μας και το σχολείο μας!

Οι μαθητές ετοίμασαν την παρουσίασή τους στα Γερμανικά και την εικόνα του αγαπημένου τους φαγητό και στη συνέχεια έγινε η βιντεοσκόπηση.

Έπειτα μάθαμε πως ονομάζονται οι αίθουσες του σχολείου στα Γερμανικά και ακολούθησε και η δεύτερη λήψη για το βιντεάκι μας.

1η Συνάντηση Ομίλου

Στην σημερινή πρώτη μας συνάντηση γνωρίσαμε τους στόχους του προγράμματος, τις χώρες συνεργασίας και εξοικειωθήκαμε με την πλατφόρμα του Twinspace.

Στην συνέχεια πλοηγηθήκαμε στις σελίδες της πλατφόρμας και παρακολουθήσαμε το βίντεο παρουσίασης των φίλων μας από την Πολωνία. Ετοιμάσαμε αφίσες με τις φωτογραφίες τους, τα ονόματά τους και τα αγαπημένα τους φαγητά.

Όμιλος Γερμανικών: «Deutsch geht durch den Magen»

Στον φετινό όμιλο Γερμανικών μαθητές σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της πλατφόρμας του eTwinning, προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα γράφοντας για τον εαυτό τους, το σχολείου τους και την χώρα τους. Βασικό θέμα του έργου είναι το φαγητό και η μαγειρική. Ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό και ποια είναι τα παραδοσιακά φαγητά της χώρας τους;

Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν, να εμπεδώσουν και να διευρύνουν  το λεξιλογίου γύρω από το θέμα «Essen/ φαγητά» και «Kochen/ μαγειρική». Θα ζωγραφίσουν, θα ετοιμάσουν παρουσιάσεις και βίντεο, θα ανταλλάξουν συνταγές και θα μαγειρέψουν.

Στόχος του ομίλου είναι να παροτρύνει τους μαθητές από τις χώρες της Ευρώπης να γνωριστούν, να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση, να εξασκήσουν τις ικανότητες τους στις ΤΠΕ και παράλληλα να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις σε ένα αυθεντικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας έτσι τον επικοινωνιακό στόχο που έχει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας.