2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – «Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ. Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης»

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 13-12-2011

2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σας προσκαλεί στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει με θέμα:

«Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.
Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης»

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Αθήνα.

Το 2o Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

  • · αποσκοπεί στην καταγραφή των επιστημονικών και ερευνητικών εξελίξεων στις ειδικότητες του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού και στις σχέσεις τους με τις επιστήμες της αγωγής
  • · στοχεύει στην παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης με προοπτική την ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου και την προώθηση των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων
  • · επιχειρεί τη σύνδεση των νέων ειδικοτήτων που διαμορφώνονται στον εκπαιδευτικό χώρο με το διαγραφόμενο νέο ακαδημαϊκό ρόλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προσφέροντας παράλληλα το βήμα και τη δυνατότητα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς.

H Οργανωτική Επιτροπή

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

>2ο Ε

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 09-12-2011

>

2o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) σας προσκαλεί στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει με θέμα:

«Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.
Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης»

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Αθήνα.

Το 2o Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

· αποσκοπεί στην καταγραφή των επιστημονικών και ερευνητικών εξελίξεων στις ειδικότητες του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού και στις σχέσεις τους με τις επιστήμες της αγωγής

· στοχεύει στην παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης με προοπτική την ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου και την προώθηση των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων

· επιχειρεί τη σύνδεση των νέων ειδικοτήτων που διαμορφώνονται στον εκπαιδευτικό χώρο με το διαγραφόμενο νέο ακαδημαϊκό ρόλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., προσφέροντας παράλληλα το βήμα και τη δυνατότητα της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς.

H Οργανωτική Επιτροπή

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Πρόγραμμα Συνεδρίου

>6o

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 06-12-2011

>

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.Κα.Π), το τοπικό παράρτημα και το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και το Κέντρο Επιστημών Πάτρας διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Πληροφορική και Νέο Σχολείο»

http://pdkap.sch.gr/portal/

>2ο

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 19-03-2011

>

Τελευταία Ανακοίνωση – Μάρτιος 2011

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
«Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
28-30 Απρίλη 2011

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διοργάνωση
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).
Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ) – ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

Σκοπός
Να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.
Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕΕ * Ερευνητές στο χώρο των ΤΠΕΕ * Επιμορφωτές ΤΠΕE * Μεταδιδακτορικούς φοιτητές στο χώρο των ΤΠΕΕ * Υποψήφιους διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πεδίο των ΤΠΕΕ * Φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ και Πληροφορικής με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕE.

Θεματικές περιοχές
1. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ
2. Σχεδίαση, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ
4. Logo, Εκπαιδευτική ρομποτική
5. Σύγχρονες τεχνολογίες υποστήριξης του διδακτικού έργου
6. Εκπαιδευτικές χρήσεις Διαδικτύου
7. Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση.
Συνεδρίες – Παρουσιάσεις – Εργαστήρια
Το πρόγραμμα του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» περιλαμβάνει εκατόν πενήντα μία (151) ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε εικοσιεννέα συνεδρίες.
Αναλυτικά:
• Τέσσερις κεντρικές προσκεκλημένες παρουσιάσεις σε τέσσερα διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση.
• Ενενήντα τέσσερις πρωτότυπες ερευνητικές ανακοινώσεις.
• Σαράντα σύντομες ανακοινώσεις – διδακτικά σενάρια σε διάφορες περιοχές και γνωστικά αντικείμενα.
• Μία προσκεκλημένη παρουσίαση, με θέμα τη μεθοδολογία έρευνας, συνδυασμένη με εργαστήριο.
• Οκτώ εργαστηριακές παρουσιάσεις.
• Τέσσερις ειδικές προσκεκλημένες παρουσιάσεις από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου.
Θα διεξαχθούν επίσης, τέσσερα εργαστήρια με θεματολογία:
1. EduComics – Αξιοποίηση Υπερμεσικών Εκπαιδευτικών Κόμικς στην Τάξη.
2. Εξοικείωση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch και το ρομποτικό πακέτο Lego WeDo
3. Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη: Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις – Διδακτικές Εφαρμογές
4. Lego Mindstorms: Προγραμματισμός και εκπαιδευτική αξιοποίηση.
Επικοινωνία
Δικτυακός τόπος: http://www.CETL.ELEMEDU.UPATRAS.gr/conference
e-mail: educonf2@upatras.gr τηλ: 2610 969718, 2610 997907, fax: 2610 969777
Συντονιστής
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, cpanag@upatras.gr

>2ο Ε

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 18-02-2011

>

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

http://www.aspete-sep.gr/synedrio

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

«Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.

Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης»

14 & 15 Οκτωβρίου 2011

Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Απριλίου 2011 Λήξη προθεσμίας υποβολής περίληψης

15 Ιουνίου 2011 Ενημέρωση αποδοχής περίληψης

1 Σεπτεμβρίου 2011 Αποστολή πλήρους κειμένων-Εγγραφές Εισηγητών

20 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδοχή εισηγήσεων-Πρόγραμμα Συνεδρίου

14 Οκτωβρίου 2011 Έναρξη εργασιών Συνεδρίου

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά την επιτυχία που είχε το 1ο Συνέδριο που διοργάνωσε τον Δεκέμβριο του 2009, διοργανώνει το 2ο Επιστημονικό του Συνέδριο με θέμα:

«Τεχνολογικές Εξελίξεις και Διδακτικές Εφαρμογές στην ΤΕΕ.

Καινοτομικές δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης».

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα πραγματοποηθεί στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2011, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Αθήνα.

Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ:

•Αποσκοπεί στην καταγραφή και παρουσίαση των επιστημονικών και ερευνητικών εξελίξεων στις ειδικότητες του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού καθώς και στις σχέσεις τους με τις επιστήμες της αγωγής και ειδικότερα την ειδική διδακτική και την αξιολόγηση των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων.
•Στοχεύει στην παρουσίαση καινοτομικών εφαρμογών στο χώρο της τεχνολογικής εκπαίδευσης με προοπτική την ανάπτυξη του αειφόρου σχολείου και την προώθηση των ευρύτερων τεχνολογικών εξελίξεων.
•Επιχειρεί να συνδέσει τις νέες ειδικότητες που διαμορφώνονται στον εκπαιδευτικό χώρο με τον διαγραφόμενο δυνάμει νέο ρόλο της Ανώτατης Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Σχολής (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Θεματικές Ενότητες:

•Τεχνολογική εκπαίδευση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών
•Νέες ειδικότητες και εκπαίδευση αειφόρου ανάπτυξης
•Νέες Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας με αναπτυξιακό χαρακτήρα
•Τεχνολογικά μαθήματα, διδακτική και αξιολόγησή τους
•Οργάνωση τάξης και εργαστηρίου
•Τεχνολογία και μεταγνωστικές διεργασίες
•Σχολικά εγχειρίδια και τεχνολογική γνώση
•Προγράμματα σπουδών και τεχνολογική /παιδαγωγική έρευνα
•Έρευνα και εργαστήριο
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρολογίας
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα ηλεκτρονικής
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα μηχανολογίας
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα πολιτικών
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών
•Ειδικά καινοτόμα εκπαιδευτικά και ερευνητικά θέματα λοιπών ειδικοτήτων
•Πολιτικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης
•Τεχνολογία, περιβάλλον και εκπαίδευση
•Εργασιακές αλλαγές και τεχνολογική εκπαίδευση
•Τεχνολογική έρευνα και αναλυτικό πρόγραμμα μαθήματος
Πρόσκληση Εργασιών-Υποβολή Περίληψης

Όσοι επιθυμούν να μετέχουν ως εισηγητές στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο θα πρέπει να υποβάλλουν προς κρίση από την Επιστημονική Επιτροπή τίτλο και περίληψη πρότασης 350 λέξεων στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας, οι βασικές θεωρητικές θέσεις, η μεθοδολογία και τα κυριότερα συμπεράσματά της, καθώς επίσης και απαραίτητα η θεματική ενότητα του Συνεδρίου στην οποία εντάσσεται. Η περίληψη της εργασίας θα κατατεθεί με e-mail στη διεύθυνση: synedrio@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Εγγραφή-Κόστος συμμετοχής

Το κόστος εγγραφής/συμμετοχής στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο είναι:

Εισηγητές/σύνεδροι: 60 ευρώ

Φοιτητές/σπουδαστές: 10 ευρώ

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου, Φάκελο Συνεδρίου (πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, πρακτικά συνεδρίου κλπ.), καφέ/μπουφέ, Βεβαίωση συμμετοχής.

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.aspete-sep.gr/synedrio

Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, καθ. Ράνυ Καλούρη, με e-mail στη διεύθυνση synedrio@otenet.gr This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στα τηλέφωνα 210-2896825 και 210-2896757.

>8ο

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 12-02-2011

>

«Το ψηφιακό σχολείο»
Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ

Πολυχώρος Απόλλων Νομαρχίας Πειραιά, 22 και 23 Οκτωβρίου 2011

Στόχοι του Συνεδρίου

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε. στον εκπαιδευτικό χώρο δράσης τους
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.
Να δοθεί βήμα σε μάχιμους εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν τις θεωρητικές και πρακτικές προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ.

Ποιους αφορά

Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη

Μεταπτυχιακούς φοιτητές του πεδίου των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Yποψήφιους διδάκτορες του πεδίου των ΤΠΕ στην ΕκπαίδευσηΕπιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

ΦοιτητέςΦίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση

Φορείς κι Εταιρείες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Κρίση εργασιών – Κρίσιμες ημερομηνίες
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

α) 1 Μαΐου 2011. Λήξη προθεσμίας υποβολής κειμένων ολοκληρωμένων εργασιών από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους εισηγητές, στην Οργανωτική Γραμματεία: Προώθησή τους από την Οργ. Γραμ. στην Επιστημονική Επιτροπή ως τις 5 Μαΐου 2011

β) Παραλαβή από την Οργανωτική Γραμματεία των απαντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής, με σχόλια για τους συγγραφείς (προκαταρκτική κρίση). Προώθηση – αποστολή στους συγγραφείς, των σχολίων και των αποτελεσμάτων της πρώτης κρίσης των εργασιών τους, ως τις 20 Μαΐου 2011. Διορθώσεις – όπου προτάθηκαν.

ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

γ) Παραλαβή από την Οργανωτική Γραμματεία των νέων τελικών εγκεκριμένων κειμένων των υποψήφιων εισηγητών μέχρι και τις 30 Μαΐου 2011 και προώθησή τους στην Επιστημονική Επιτροπή.

δ) Τελικές κρίσεις από την Επιστημονική Επιτροπή ως τις 15 Ιουνίου 2011. Παραλαβή των τελικών κρίσεων των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής από την Οργανωτική Γραμματεία και διαβίβασή τους στους υποψήφιους εισηγητές ως τις 30 Ιουνίου 2011.

ε) Υποβολή από τους εγκεκριμένους πλέον εισηγητές των τελικών κειμένων των εργασιών τους στην Οργανωτική Γραμματεία – διαμορφωμένων με το δοσμένο πρότυπο μορφοποίησης – έτοιμα για συμπερίληψή τους στον τόμο πρακτικών του συνεδρίου, ως τις 15 Ιουλίου 2011.

στ) Στις 15 Ιουλίου 2011 τερματίζεται η διαδικασία κρίσης και καταρτίζεται ο οριστικός κατάλογος συμμετοχών.

Ανακοίνωση του προγράμματος:
Ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου στις 15 Σεπτεμβρίου 2011

Εγγραφές σύνεδρων – Κρίσιμες ημερομηνίες:
Εγγραφές Σύνεδρων & Εισηγητών: Ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011
Περισσότερα για τη διαδικασία εγγραφής, ας δείτε εδώ: Εγγραφή σύνεδρου

>5o

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 02-01-2011

>

5o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δ.Ε.
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Α.Π.:133141/Γ2/22-10-2010)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιωάννινα, 1 – 3 Απριλίου 2011
Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών (Π.Ε.Κα.Π) και το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και το Τμήμα ΣΤ΄- Μελετών της Διεύθυνσης Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υπουργείου Παιδείας, διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στο νέο σχολείο»

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής. Επίσης, στο σκοπό του συνεδρίου εντάσσεται η επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ καθηγητών Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και όλων όσων ενδιαφέρονται για θέματα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, αποσκοπώντας στη δημιουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ειδικότερα οι θεματικοί άξονες που προσδιορίζουν τις εργασίες του είναι οι εξής:

•Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
•Επιμόρφωση – Υποστήριξη καθηγητών Πληροφορικής
•Διδακτική της Πληροφορικής
•Παιδαγωγική προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού
•Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ)
•Ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ
•Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
•Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
•Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
•Εκπαιδευτική Ρομποτική
•Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στη Μέση Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθούν τα παρακάτω εργαστήρια (workshops):

•Ο διαδραστικός πίνακας στη διδακτική πράξη
•Εκπαιδευτική ρομποτική
•Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών στην εκπαίδευση: το παράδειγμα του Second Life
•Χρήση logo-like προγραμματιστικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία της πληροφορικής στην Α/θμια και την Β/θμια Εκπαίδευση
Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

>7o

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 03-09-2010

>

7o Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή:
Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.
Κόρινθος 23-26 Σεπτεμβρίου 2010
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

>Συμπόσιο με θέμα "H Europeana στην Ελλάδα:

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 06-08-2010

>
Συμπόσιο με θέμα «H Europeana στην Ελλάδα: Προσθέτοντας Ελληνικό Πολιτιστικό Περιεχόμενο στην Ευρωπαική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη». Το Συμπόσιο θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2010 στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. ‘Ωρα έναρξης: 9.20 π.μ. Η είσοδος είναι ελέυθερη.

Bασικός σκοπός του Συμποσίου είναι να συγκεντρώσει τα ενδιαφερόμενα μέλη και τους φορείς εκείνους, οι οποίοι ψηφιοποιούν και συσσωρεύουν πολιτιστικό περιεχόμενο τοπικού ενδιαφέροντος (local and regional content).

Το Συμπόσιο επιδιώκει να αναδείξει τις προκλήσεις (οικονομικές και επιχειρηματικές) που καλούνται να απαντήσουν σήμερα αυτοί οι οργανισμοί έτσι ώστε το πολιτιστικό τους περιεχόμενο να μπορεί να συσσωρευτεί, να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο από τη Europeana, την Ευρωπαϊκή πύλη πολιτισμού.

Παρακολουθήσετε τις ομιλιές των προσκεκλημένων μας, συμμετέχετε ενεργά στη ανοιχτή συζήτηση του Συμποσίου, αναπτύξετε τους προβληματισμούς σας με βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες της πληροφόρησης, αρχειονόμους, μουσειολόγους, πληροφορικούς, ελάτε σε επαφη με παρόχους περιεχομένου και πολιτιστικούς φορείς.

H επίσημη διαδυκτιακή παρουσία του Συμποσίου φιλοξενειται στο κοινωνικό δίκτυο www.futurelibrary.gr. Γίνετε μέλη του futurelibrary, διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το Συμπόσιο, στείλτε τα σχόλια σας και τις ερωτήσεις σας και μείνετε συντονισμένοι με τη προετοιμασία του Συμποσίου.

– Δείτε το πρόγραμμα: http://www.futurelibrary.gr/page/atzhenta-1
– Σε ποιους απευθύνεται: http://www.futurelibrary.gr/page/akroatherio-1/
– Το πλαίσιo: http://www.futurelibrary.gr/page/plahisio-1Διοργάνωση Συμποσίου: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας , σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Διοργάνωση

Έχετε κάποια απορία και δεν βρίσκεται την απάντηση online; Επικοινωνήστε με info@libver.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 23310-24494 (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας).

>eRA 5 – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία Συνέδρια | , στις 29-07-2010

>

eRA 5 – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για τη συμβολή της
Πληροφορικής Τεχνολογίας στην Επιστήμη, Οικονομία,
Κοινωνία και Εκπαίδευση
International Scientific Conference
e RA – 5
The SynEnergy Forum
The Conference for International Synergy in Energy,
Environment, Tourism and contribution of Information Technology in Science,
Economy, Society and Education

http://era.teipir.gr

Friday 17/09/2010
11:45 – 13:45
Education II Session – Organized by Hellenic Educational Society
Chair: G. Grollios – G. Dimakos – P. Gounari

5.“The electronic book (e-book) as a tool of problem solving teaching”, A. Kapaniaris, K. Vainas, E. Papadimitriou, G. Valatsou

T.E.I. of Piraeus

____________________

Piraeus, Greece
15 – 18 September 2010
________________
Download Program of Sessions Here
________________________________________
announces the joint event:

Hosted by:
T.E.I. of Piraeus (T.E.I.PIR)

Co-organized by:
University of Athens (UoA)
European Assosiation of Telematics Applications(EATA)
Georgian Technical University (GTU)
Georgian Academy of Natural Sciences (GANS)
University of Indianapolis-Athens Campus(UIndy)
Oulu University of Applied Sciences (OUAS)
Politehnica» University of Timisoara, Romania (PUT)
Russian Academy of Natural Sciences (RANS)
University of the West of Scotland (UWS)
Euro Mediterranean Academy of Arts and Sciences (EMAAS)
International Foundation for Sustainable Development (IFSD)

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων