>Διαγωνισμός για την Ψηφιακή

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 04-09-2009

>

>Συνέντευξη τύπου για την Ημερίδα με τίτλο Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 04-05-2009

>

Χαιρετισμός του Καθηγητή Πληροφορικής 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Αλέξανδρου Καπανιάρη

Κυρία Αντινομάρχη και Διευθυντά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας κ. Προϊστάμενε της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Διευθυντά του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου,
νιώθω ιδιαίτερη χαρά στην σημερινή συνέντευξη τύπου διότι θα αναφερθούμε σε μια σύνθετη δημιουργική πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχω τόσο ως καθηγητής του σχολείου μας όσο και ως ειδικός σύμβουλος της Ν.Α.Μ.
Η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται καταρχήν με την εγκατάσταση του διαδραστικού πίνακα στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου και κατά δεύτερο στην διοργάνωση της ημερίδας που αναφέρεται σε σύγχρονα περιβάλλοντα εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
Το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου αντιλαμβανόμενο τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας συμβάλει και αυτό με τις δικές του πρωτοβουλίες στην ομαλή έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με ταχείς ρυθμούς. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στην ποιοτική βελτίωση και στον επαναπροσανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο αναζήτησης και ανακάλυψης της γνώσης, ανταλλαγής ιδεών και απόψεων, και δημιουργικής απασχόλησης.
Ο διαδραστικός πίνακας είναι μια ψηφιακή συσκευή ικανή να αλληλεπιδρά με έναν υπολογιστή και να προβάλλει εικόνες / βίντεο και άλλα δεδομένα σε μια οθόνη. Οι διαδραστικοί πίνακες έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους στον χώρο της εκπαίδευσης της Αγγλίας μόλις το 2007 με κάλυψη 98% στα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 100% στα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα χρησιμοποιούνται σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία με θέμα την παιδαγωγική επίδραση των διαδραστικών πινάκων από εκπαιδευτικό & τεχνολογικό οργανισμό έδωσε τα ακόλουθα στοιχεία:

* Αύξηση ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος
* Περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία
* Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων
* Λιγότερες σημειώσεις μέσα στην τάξη
* Αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών
* Καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)
* Αύξηση αυτοπεποίθησης
Η ιδέα για την διοργάνωση της ημερίδας με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα» προέκυψε αρχικά με την εγκατάσταση του διαδραστικού πίνακα στο σχολείο μας και στην συνέχεια από την ανάγκη να συνδεθεί αυτή η διαδραστική τεχνολογία με υλικό που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό λογισμικό και τα σύγχρονα δικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία. Στις ημέρες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από όλους τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για επιμόρφωση και ενημέρωση σε καινούργιες τεχνολογίες που υποβοηθούν το μάθημα τους. Συνεπώς τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πιστεύουμε ότι θα τύχουν απήχηση από όλους τους περισσότερους εκπαιδευτικούς δίνοντας συνέχεια σε παρόμοιες πρωτοβουλίες άλλων σχολείων.

Θα ήταν παράλειψη φυσικά να μην αναφερθώ στο προσωπικό ενδιαφέρον του Νομάρχη Μαγνησίας κ. Απόστολου Παπατόλια καθώς και της Αντινομάρχη υπεύθυνη για θέματα εκπαίδευσης κ. Εύη Αδαμάκη. Η Νομαρχιακή αρχή στήριξε οικονομικά πολύ δυναμικά την παραπάνω πρωτοβουλία από το ξεκίνημα της και ελπίζουμε και στο μέλλον σε ανάλογη συνεργασία. Άξιο αναφοράς αποτελεί επίσης το γεγονός πως ο εξοπλισμός του διαδραστικού πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα σχολεία ή δημόσιους φορείς λειτουργώντας ως πιλοτική εγκατάσταση και εφαρμογή.
Όσον αφορά το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες και εισηγήσεις:
Α’ Συνεδρία: Τα Smart Board Interactive whiteboards (Διαδραστικοί Πίνακες) στην εκπαίδευση.

Θάνος Κυρτζόγλου, Εκπαιδευτικός, Δ/ντής της εταιρίας Smartips
Τα Smart Board Interactive whiteboards (Διαδραστικοί Πίνακες) στην εκπαίδευση.

Νικολέττα Κυρτζόγλου, Εκπαιδευτικός
Διδάσκοντας με διαδραστικό πίνακα: Πρότυπη διδασκαλία για το μάθημα της Γεωμετρίας Ενιαίου Λυκείου.

Β’ Συνεδρία: Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Δρ. Δημήτριος Μπαμπίλης, Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου – Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Διδακτικά πακέτα και εκπαιδευτικό λογισμικό από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα Γυμνάσια και Λύκεια.

Γιάννης Μπαρτσώκας, ΥπΕΠΘ / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων / Μονάδα Β1
Επαγγελματικό Λογισμικό στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση: Επιμόρφωση & Εφαρμογή

Γ’ Συνεδρία: Διαδικτυακά εργαλεία στην εκπαίδευση

Αναστασία Παλούκου, Αναπληρώτρια προϊσταμένη του Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ
Γνωριμία με τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη http://www.e-yliko.gr/

Θεόδωρος Μπάρκας, Μέλος του Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ
Το e-yliko.gr ως εργαλείο ενημέρωσης για τον εκπαιδευτικό

Δημήτριος Τσάκαλης, Μέλος Γραφείου Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπ.Ε.Π.Θ
Το e-yliko.gr ως εργαλείο στην τάξη

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, τα στελέχη του γραφείου δικτυακής πύλης, του ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αλλά και στον Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής κ. Χαράλαμπο Σταχτέα.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω τόσο στον Σύλλογο Καθηγητών του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου όσο και στον Διευθυντή του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Γεώργιο Τζανιδάκη διότι πίστεψε τις προτάσεις για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην διδακτική πράξη.

Χαιρετισμός της Αντινομάρχη κ. Εύης Τζαβέλλα-Αδαμάκη

Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., σήμερα έχω την χαρά ως αρμόδια Αντινομάρχης σε θέματα παιδείας να αναφερθώ σε μια σημαντική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαϊου στο 3ο ΕΠΑΛ Βόλου με τίτλο Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα.

Ο εύστοχος τίτλος της ημερίδας τουλάχιστον για μένα ξυπνά τις μαθητικές μου μνήμες κάτω από τη σκιά του μαυροπίνακα με τα χέρια λευκά από τις κιμωλίες. Φαίνεται πως έφτασε η εποχή, και στα δημόσια σχολεία, νέα εργαλεία διαδραστικής εκπαίδευσης να κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους. Η αρχή γίνεται λοιπόν σε ένα Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης μας όπου τοποθετήθηκε και λειτουργεί ο πρώτος διαδραστικός πίνακας. Ήδη έχει γίνει γνωστό και δια τύπου ότι το υπουργείο Παιδείας μόλις τώρα αρχίζει μια έρευνα για τη χρησιμότητα των διαδραστικών πινάκων, προκειμένου τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει σε αντικατάσταση των κλασικών μαυροπινάκων.

Με αφορμή το γεγονός της εγκατάστασης του διαδραστικού πίνακα μετά από πρόταση και αίτημα του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου οργανώθηκε η εν λόγω ημερίδα με θέματα που σχετίζονται κυρίως με καινοτόμα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας αντιλαμβανόμενη την σαρωτική εισβολή των διαδραστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενίσχυσε την πρωτοβουλία του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου συνεισφέροντας οικονομικά κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην αγορά του διαδραστικού πίνακα αλλά και στην διοργάνωση της ημερίδας.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας επιζητά συνεργασίες και ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών στην εκπαίδευση και από άλλα σχολεία. Άλλωστε αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα σχολεία ή δημόσιους φορείς. Πρόθεση μας είναι η ενίσχυση και η παραίνεση και άλλων σχολείων με στόχο να ακολουθήσουν το παράδειγμα του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου πιθανόν σε άλλες μορφές εκπαιδευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας.

Διανύουμε ήδη τη χρονιά όπου ο φορητός υπολογιστής των μαθητών – ο ΧΟ του καθηγητή Νεγκροπόντε – όχι μόνο μοιράζεται στους μαθητές του Τρίτου Κόσμου, αλλά και δημιουργεί μόδα φθηνών φορητών για όλους μας. Ήδη πριν από μερικούς μήνες είδαμε τους γονείς ενός σχολείου της Ιταλίας να συναποφασίζουν με τα παιδιά και τους δασκάλους τους να αντικαταστήσουν τα σχολικά βιβλία με έναν τέτοιο υπολογιστή. Σε λίγο, ανάλογες πρωτοβουλίες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται παντού.

Μήπως είναι καιρός να αναλάβουμε όλοι μαζί αυτοδιοίκηση και εκπαιδευτική κοινότητα πρωτοβουλία για τη εισαγωγή του φορητού υπολογιστή του καθηγητή Νεγκροπόντε αρχικά σε περιοχές απομακρυσμένες και στην συνέχεια και στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου;

Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, στο Μούρεσι, η Στ’ τάξη δουλεύει με υπολογιστές και έχει πάρει δημοσιότητα πανελλαδικά και τα εύσχημα στη Δ/ντρια, τους δασκάλους και τα παιδιά. Η ΝΑΜ ενημέρωσε και τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σ’ όλη την Ελλάδα υπάρχει «έλλειμμα» εργαστηριακών υποδομών εκπαίδευσης κυρίως στα δημοτικά και τα Γυμνάσια.

Σε κάθε περίπτωση καινοτόμες προσπάθειες και πρωτοβουλίες ενημέρωσης στην εκπαίδευση θα βρίσκουν εξαιρετικής ανταπόκρισης από την παρούσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες και θέματα που αφορούν την θεματολογία της ημερίδας θα προσθέσω πως πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του Νομού Μαγνησίας σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας που αρχίζουν από τις δυνατότητες και την χρήση του διαδραστικού πίνακα, την ενημέρωση για το εκπαιδευτικό λογισμικό έως τα σύγχρονα διαδραστικά δικτυακά εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς.

Στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα παρευρεθούν στην ημερίδα φωτίζοντας ζητήματα που παρουσιάζουν ειδικό εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Προτρέπω συνεπώς τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να παρευρεθούν την Τετάρτη 6 Μαϊου στις 4:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτυχημένη συνεργασία μας με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας, το γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και στον Ειδικό Σύμβουλο της ΝΑΜ και καθηγητή Πληροφορικής του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη τόσο για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει όσο και για την οργανωτική επιμέλεια της ημερίδας.

Χαιρετισμός του Διευθυντού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας κ. Δημήτριου Παταβάλη

Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος σ’ αυτή την συνέντευξη τύπου για την ημερίδα με τίτλο Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα.
Πρώτον διότι όταν η εκπαιδευτική κοινότητα και η αυτοδιοίκηση συνεργάζονται συστηματικά προκύπτουν αξιόλογες πρωτοβουλίες και δεύτερον διότι ένα Επαγγελματικό Λύκειο της περιοχής μας αποδεικνύει έμπρακτα πως η επαγγελματική εκπαίδευση είναι παρούσα στις εξελίξεις των διαδραστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Έτσι από αυτή την θέση θα ήθελα να επαινέσω αυτή την αξιόλογη πρωτοβουλία του 3ου ΕΠΑΛ που κινείται σε δύο επίπεδα: 1ο) στον εμπλουτισμό ενός σχολείου με καινοτόμα εργαλεία νέας τεχνολογίας (πρώτος διαδραστικός πίνακας σε δημόσιο σχολείο της Μαγνησίας), 2ο) στην αξιέπαινη προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για τις εξελίξεις σε ζητήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Συνεπώς θεωρώ πως αυτό το παράδειγμα πρέπει να βρει και άλλους μιμητές ενισχύοντας αποφασιστικά την δημόσια εκπαίδευση.

Θα ήταν παράλειψη φυσικά να μην αναφερθώ στο ενδιαφέρον της Νομαρχιακής αρχής η οποία στήριξε οικονομικά την παραπάνω πρωτοβουλία από το ξεκίνημα της.

Η ημερίδα έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας έτσι ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μαγνησίας για τους νέους τρόπους υποβοήθησης της διδασκαλίας τους. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση στο χώρο της εκπαίδευσης όταν μάλιστα συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης.

Η πρόταση του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου για να διοργανωθεί η ημερίδα με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα» αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για όλους τους φορείς συνδιοργάνωσης. Έτσι τόσο από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας, το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όσο και για τα γραφεία ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας θα προσφέρουμε την στήριξη που αξίζει σ’αυτή την πρωτοβουλία.

Από την πλευρά μου καλώ όλους τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας να προσέλθουν στις εργασίες της ημερίδας διότι πρόκειται για μια ημερίδα που θα αποτελέσει εργαστήριο και εστία ενημέρωσης για σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν στελέχη του γραφείου δικτυακής πύλης του ΥΠΕΠΘ καθώς και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρουσιάζοντας ζητήματα που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό λογισμικό καθώς και δικτυακά εργαλεία της εκπαίδευσης.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτυχημένη συνεργασία μας με την Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, καθώς και το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω τόσο στον Διευθυντή του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Γεώργιο Τζανιδάκη όσο και στον καθηγητή Πληροφορικής του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη αφενός μεν για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει όσο και για την οργανωτική επιμέλεια της ημερίδας.

Χαιρετισμός του Διευθυντού του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Γεώργιου Τζανιδάκη

Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε., θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να αναφερθώ σε αυτή την σημαντική διπλή πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει ως 3ο ΕΠΑΛ Βόλου. Η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται τόσο με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός τόσο καινοτόμου εργαλείου όπως ο διαδραστικός πίνακας, όσο και με την διοργάνωση της ενημερωτικής ημερίδας για τα σύγχρονα εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα λοιπόν επιχειρεί το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου πιστεύοντας ότι έτσι θα συμβάλει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας σύγχρονα εργαλεία στους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας.

Σ’αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στις σημαντικές πρωτοβουλίες που κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει τα επαγγελματικά Λύκεια της περιοχής μας, τόσο με τις συμμετοχές τους σε διαγωνισμούς, με πρωτότυπες εργασίες, όσο και με την δημιουργική εμπλοκή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αν μη τι άλλο αυτή η πρωτοβουλία του σχολείου μας αποδεικνύει έμπρακτα πως η επαγγελματική εκπαίδευση είναι παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης τόσο σε σχέση με την εισβολή των νέων τεχνολογιών όσο και με εφαρμογή νέων ιδεών και καινοτομιών στην εκπαίδευση.

Ήδη σήμερα το απόγευμα όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ξεκινούν μια εισαγωγική εκπαίδευση στην χρήση του διαδραστικού πίνακα, έτσι ώστε να ενταχθεί αυτή η νέα τεχνολογία δυναμικά στο μάθημα τους.

Η ημερίδα με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: Από την κιμωλία στον Διαδραστικό πίνακα» συνδιοργανώνεται με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μαγνησίας, το Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όσο και για τα γραφεία ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας. Η ημερίδα πραγματοποιείται επίσης με την συνεργασία του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας.
Θα ήταν παράλειψη φυσικά να μην αναφερθώ στο ενδιαφέρον της Νομαρχιακής αρχής η οποία στήριξε οικονομικά πολύ δυναμικά την παραπάνω πρωτοβουλία από το ξεκίνημα της.

Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι με αφορμή την παραπάνω ημερίδα τα τμήματα της Γεωπονίας όσο και της Βρεφονηπιοκομίας του σχολείου μας θα παρουσιάσουν εκθέματα των εργασιών τους στον προθάλαμο της αίθουσας εκδηλώσεων. Ακόμα για τις ανάγκες της ημερίδας έχουν φροντίσει να μεταμορφώσουν την ταράτσα του σχολείου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο μπουφές, μετά την λήξη των εργασιών της ημερίδας, σε ένα κήπο με λουλούδια εποχής, αλλά και αντίστοιχη διακόσμηση με μοτίβα εμπνευσμένα από τα ελληνικά νησιά.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην επιτυχημένη συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, καθώς και με στελέχη του γραφείου δικτυακής πύλης, του ΥΠΕΠΘ αλλά και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω τόσο στον Σύλλογο Καθηγητών του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου όσο και στον καθηγητή Πληροφορικής του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη χωρίς τις ιδέες και την συμβολή του οποίου δεν θα υπήρξε δυνατή η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

>Europeana, η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 03-12-2008

>

Πηγή Κειμένου: Information Society Newsroom

Το πρώτο πράγμα που εμφανίστηκε στον πιλοτικό δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ήταν ο πίνακας του Van Gogh που απεικονίζει τις φθαρμένες μπότες του.
Ο δικτυακός τόπος με το όνομα Europeana, ένα γιγαντιαίο αρχείο του πολιτισμού και της ιστορίας της Ευρώπης θα κάνει την εμφάνισή του στο Διαδίκτυο στις 20 Νοεμβρίου, φέρνοντας μαζί εκατομμύρια ψηφιοποιημένες πηγές από αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και οπτικοακουστικές συλλογές της Ευρώπης, μέσω μιας ενιαίας δικτυακής πύλης. Στόχος είναι ως το 2010 οι φάκελοι αρχείων να έχουν φτάσει τα 10 εκατομμύρια ενώ σύντομα θα ανέβουν στο Διαδίκτυο πάνω από δύο εκατομμύρια φάκελοι.

Η Europeana αναπτύσσει πρακτικά και εύχρηστα εργαλεία φιλικά προς τον χρήστη για την εξερεύνηση και ανταλλαγή περιεχομένου σε ένα πολυγλωσσικό περιβάλλον. Τα εργαλεία θα καταστήσουν εύκολο για τουςχρήστες το συνδυασμό ή τη σύγκριση σχετικού υλικού προερχόμενου από διάφορες χώρες, για παράδειγμα αντικείμενα, εικόνες, έγγραφα ή γραπτά που σχετίζονται με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους Βίκινγκς ή την Αναγέννηση.
Ο πίνακας με το ζευγάρι παπουτσιών του Van Gogh αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το διαφημιστικό βίντεο της Europeana στον ιστό. Η μουσική υπόκρουση που το συνοδεύει είναι η γνωστή επιτυχία της Nancy Sinatra «These Βoots Αre Made For Walkin’» του 1966 η οποία ταξιδεύει το ακροατήριο σε μια σειρά περιηγήσεων στην Ευρώπη που αφορούν σε θρησκευτικά προσκυνήματα, στην ανεύρεση εργασίας και στο ξεκίνημα του πολέμου.

Το Πρόγραμμα με λίγα λόγια:

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ξεκίνησε να αναπτύσσει τη δικτυακή πύλη Europeana το φθινόπωρο του 2007 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή ήταν η πρώτη δημόσια επίδειξη του δικτυακού τόπου όπου παρουσιάστηκαν ενδεικτικά οι δυνητικές λειτουργίες και το περιεχόμενο της Europeana.
Οι αντιδράσεις των χρηστών για το πιλοτικό πρόγραμμα καταγράφονται μέσω μιας online έρευνας και μέσω ομάδων στόχων (focus groups) σε όλη την Ευρώπη. Η ενδελεχής έρευνα θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της Europeana. Η συνεχής παρακολούθηση των αντιδράσεων των χρηστών θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα του πρότυπου προγράμματος, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο τον Νοέμβριο 2008.
Το πρότυπο του Νοεμβρίου θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα, όπως βιβλία, φωτογραφίες, χάρτες, ηχητικά τεκμήρια, ταινίες και αρχειακά έγγραφα από βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και οπτικοακουστικές συλλογές της Ευρώπης.
Το πρόγραμμα Europeana τελεί υπό τη διεύθυνση του Ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, όπου στον κατάλογο με τους εταίρους στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα συμμετέχει και η Ελλάδα την οποία εκπροσωπεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Η Europeana φιλοξενείται από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας και διευθύνεται από τη Διάσκεψη των διευθυντών των Ευρωπαϊκών Εθνικών Βιβλιοθηκών (Conference of European National Librarians).
Το πρόγραμμα αποτελεί τμήμα της πρωτοβουλίας i2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας για την ανάπτυξη και την εργασία (βλέπε IP/05/643).
Στις 25 Αυγούστου 2006 η Ένωση υιοθέτησε μια Σύσταση για ψηφιοποίηση και ψηφιακή συντήρηση (ΙΡ/06/1124 και ΜΕΜΟ/06/311), η οποία προέτρεπε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οργανώσουν έργα ψηφιοποίησης μεγάλης κλίμακας, για να επιταχύνουν τη διαδικασία να καταστήσουν την ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά προσβάσιμη σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, μέσω της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.
Τον Νοέμβριο 2006 η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης επιδοκιμάστηκε έντονα από τους Υπουργούς Πολιτισμού όλων των κρατών μελών της Ένωσης και πρόσφατα υποστηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του στις 27 Σεπτεμβρίου 2007.

Περισσότερες πληροφορίες για την Europeana μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.europeana.eu/.

>Multimedia – 3D animation παιχνίδι: Ο Μύλιος στο δρόμο για τους Μύλους

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 14-09-2008

>

Ο Μύλιος στο δρόμο για τους Μύλους

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις νερομηχανές, τα υδροκίνητα εργαστήρια της παραδοσιακής μας τεχνολογίας.

Ένα παιχνίδι με multimedia και 3D animation για παιδιά από 10 … έως 100 ετών, που αγαπούν την περιπέτεια και τη γνώση.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Διαδραστικό πρόγραμμα πολυμέσων, 1η έκδοση (2003), 2η έκδοση (2007).Η 2η έκδοση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. ‘Ανάπτυξη Ψηφιακών Λαογραφικών και Εθνολογικών Συλλογών και Προβολή του Παραδοσιακού Πολιτισμού’ (Κοινωνία της Πληροφορίας, χρηματοδότηση σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ).Διάρκεια εφαρμογής: από μία ώρα έως …Χώρος εφαρμογής: Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ (αίθουσα υπολογιστών).Σκοπός: η γνωριμία των παιδιών με πτυχές και αξίες του παραδοσιακού μας πολιτισμού και η ευαισθητοποίησή τους στην πολιτισμική μας κληρονομιάΣτόχοι: η γνωριμία των παιδιών με την τεχνολογία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία και τα προβιομηχανικά εργαστήρια του νερόμυλου, του νεροπρίονου, της νεροτριβής και του μαντανιού, εργαστηρίων που κατεργάζονταν τα προϊόντα πρώτης ανάγκης, το σιτάρι για την παρασκευή ψωμιού, το ξύλο για την κατασκευή σπιτιού και τα μάλλινα υφαντά για το ράψιμο ζεστών και γερών ενδυμάτων. Επιδιώκεται η ενθάρρυνση του χρήστη στην αναζήτηση στοιχείων σχετικών με την κοινωνική, οικονομική, οικολογική διάσταση της τεχνολογίας των μηχανών αυτών από τις πρώτες επινοήσεις τους έως σήμερα.
Το πρόγραμμα συνδέεται με την έκθεση «Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές και Μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία».
Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική εκπαιδευτική έκδοση του Μουσείου (DVD).Σχεδιασμός: Φωτεινή Οικονομίδου, Κλειώ Μπότσιου, Σωτήρης ΜπότσιοςΜελέτη: Φωτεινή Οικονομίδου, Κλειώ ΜπότσιουΜελέτη – Σχέδια μηχανών: Ζήσης ΣκαμπάληςΒίντεο: Σωτήρης Χαϊδεμένος, Γιάννης Κουιτζόγλου, Σωτήρης ΜπότσιοςΜουσική: Κωνσταντίνος ΣαρρηκώσταςΕπιστημονικός συνεγάτης: Γιάννης Χουλιάρας3D Animation, γραφικά: Σωτήρης Μπότσιος (1η έκδοση)3D Animation, γραφικά: Minotaur Digital Art (2η έκδοση)Ηχογράφηση: FilmΑρμονική Studios (2η έκδοση)Αφήγηση: Γεωργία Oρφανίδου, Νίκος Στεργιόπουλος, Σωτήρης Μπότσιος (1η έκδοση)Αφήγηση: Γεωργία Ορφανίδου, Κώστας Μπαζιάκος, Βαγγέλης Mονοχρήστου, Otis (2η έκδοση)Μετάφραση: Janet Coniordos, Oetli S.A., Σοφία Τρομάρα, Ελένη Βουμβουλάκη, Ελένη Μπίντση (2η έκδοση)Προγραμματισμός: Στέλιος Μπουλιός (2η έκδοση)Επιμέλεια Παραγωγής: ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής Α.Ε.Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Με τη γοητεία της ψηφιακής τεχνολογίας, με κινούμενες τρισδιάστατες εικόνες, βίντεο, μουσική, λόγο, κείμενα και φωτογραφίες, μέσα από σενάρια και παιχνίδια, αναδεικνύονται οι παραδοσιακές ξύλινες μηχανές.
Το πρόγραμμα αποτελείται από την εισαγωγή και τρεις ενότητες: α. Υδροκίνηση: Ο Μύλιος, ο ήρωας του προγράμματος, καλείται να συμμετάσχει στην έρευνα του Μουσείου, αντλεί πληροφορίες, επιλύει γρίφους και χρίζεται ερευνητής του Μουσείου, β. Υδροκίνητα εργαστήρια: Νερόμυλος, Νεροπρίονο, Νεροτριβή, Μαντάνι (κατασκευή, λειτουργία, ιστορική εξέλιξη της άλεσης του σίτου, της πρίσης του ξύλου, της κατεργασίας («κτύπημα») των μάλλινων υφαντών), γ. «Ο Μύλιος στο δρόμο με τους Μύλους»: παιχνίδι γνώσεων.
Το DVD με το πρόγραμμα θα διατίθεται από το φθινόπωρο του 2007 στο Πωλητήριο του Μουσείου.

>Εκπαιδευτικό πακέτο για το ζωγράφο Θεόφιλο από τη Ν.Α.Μ.

1

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 05-06-2008

>

Εκπαιδευτκό πακέτο για το ζωγράφο Θεόφιλο από τη ΝΑΜ

Με στόχο τη γνωριμία των παιδιών με το μεγάλο ζωγράφο Θεόφιλο η νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας θα διανείμει σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία ένα εκπαιδευτικό πακέτο «Στα χνάρια του Θεόφιλου». Παράλληλα ο Δήμος Ιωλκού θα διοργανώσει διημερίδα στην οποία είναι προσκεκλημένος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το εκπαιδευτικό πακέτο ετοίμασε το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» κι εξέδωσε η ΝΑΜ. Σε αυτό παρουσιάζεται διαθεματικά το έργο του Θεόφιλου, με επί μέρους κεφάλαια για τη μυθολογία, την ιστορία, τη μουσική, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, την κοινωνική ζωή, την παραγωγική διαδικασία, την αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και άλλα. «Σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο» χαρακτήρισε το πακέτο αυτό ο Νομάρχης Μαγνησίας, «το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν πολλαπλά το έργο του μεγάλου λαϊκού μας ζωγράφου, αποκτώντας γνώσεις μ’ έναν ευχάριστο και δημιουργικό συνάμα τρόπο».