>Τα 100 καλύτερα εκπαιδευτικά εργαλεία για το 2011 [

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 19-12-2011

>

>Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Το λογισμικό –

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 15-04-2011

>Η σειρά Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – το Λογισμικό αποτελείται από πέντε επεισόδια και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με αυτό το αντικείμενο. Η σειρά εξελίσσεται σαν ένα ταξίδι μέσα σε ένα virtual περιβάλλον χρησιμοποιώντας τεχνικές 2D και 3D animation και είναι εμπλουτισμένη με ένα πλήθος γραφικών που κάνουν την αφήγηση ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Το λογισμικό – Πολυμέσα from Educational Television-Greece on Vimeo.

>Νέο Σχολείο –

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 08-12-2010

>
Ημερίδα για την Αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Νέο Σχολείο – Πρώτα ο Μαθητής και στην Τεχνική Εκπαίδευση

Άννα Διαμαντοπούλου: «Στόχος μας ένα ποιοτικό και με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Τεχνολογικό Λύκειο»
Εύη Χριστοφιλοπούλου: «Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση»

Τους στόχους για την αναβάθμιση, τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και για τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, έθεσε η Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, σήμερα 08/12/2010, σε ημερίδα που πραγματοποιείται στο Υπουργείο, με θέμα : «Η θέση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που αλλάζει».
Η ημερίδα πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του Ειδικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, Μιχάλη Κοντογιάννη και του Προέδρου του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου( Π.Ι.) και Αντιπροέδρου του Π.Ι., Περικλή Λατινόπουλου.

« Η Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας – παρά τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν – παραμένει ένας χώρος με τεράστια προβλήματα. Ζητούμενο σήμερα είναι η αναβάθμισή του, με την προσέλκυση μαθητών και εκπαιδευτικών υψηλού επιπέδου, με προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της αγοράς εργασίας», τόνισε η Υπουργός.

Η Υπουργός κατέθεσε για διαβούλευση τις προτάσεις για αλλαγές:

• Τεχνολογικό Λύκειο, που θα ενσωματώνει τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και τις ΕΠΑ.Σ. (Επαγγελματικές σχολές). Θα είναι ισότιμο με όλους τους άλλους τύπους λυκείων και θα είναι τριετούς διάρκειας. Γίνεται αξιολόγηση του κάθε ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. χωριστά.
Θα εξασφαλίζει στους αποφοίτους του γενικές γνώσεις, αλλά και ολοκληρωμένη Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. Θα παρέχει τίτλους ανάλογου επιπέδου, που καθορίζονται από τις σχετικές οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.
Θα δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης των αποφοίτων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Διά Βίου Μάθηση και οι σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Τμήματα Μεταδευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία θα είναι ενταγμένα στο λειτουργικό πλαίσιο του Τεχνολογικού Λυκείου και θα έχουν διάρκεια ενός σχολικού έτους. Σκοπός των τμημάτων αυτών θα είναι η παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να εξασφαλίζονται περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους αποφοίτους. Θα παρέχουν, επίσης, Πτυχίο ανώτερου επαγγελματικού επιπέδου από αυτό του Τεχνολογικού Λυκείου.
• Κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τεχνολογικού Λυκείου, ώστε όλοι να έχουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Ο νεοσυσταθείς Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π) θα έχει ως βασική του προτεραιότητα την αντιστοίχιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στις ειδικότητες, που δεν έχουν αντιστοιχιστεί ή για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί επαγγελματικά δικαιώματα.
Από τον Ιούνιο του 2010 η Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) ξεκίνησε τη διαδικασία αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων και ολοκλήρωσε το έργο της αντιστοίχισης, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα 10 ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. και 16 ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ., οι οποίες μέχρι τότε βρίσκονταν σε εκκρεμότητα.
• Οι ειδικότητες του Τεχνολογικού Λυκείου θα προσδιορίζονται με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και των τοπικών και των περιφερειακών κοινωνιών και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.
Τα προγράμματα σπουδών θα είναι συμβατά με τα εθνικά πρότυπα Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, που θα καθοριστούν για όλες τις ειδικότητες. Παράλληλα, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της περιττής ύλης και των επικαλύψεων μεταξύ των μαθημάτων.
• Μελετώνται υποστηρικτικές δράσεις, με κυρίαρχη την επιμόρφωση των καθηγητών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τόσο σε θέματα της ειδικότητάς τους, όσο και σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον της ΤΕΕ. Στον τομέα της εργαστηριακής επιμόρφωσης των καθηγητών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο επιλεγμένα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, που διαθέτουν τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.
• Δέσμη υποστηριχτικών μέτρων στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο:
– Ενισχύεται ο ρόλος του μαθήματος της Τεχνολογίας στα Γυμνάσια, ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν έγκαιρα τα οφέλη της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνολογίας και παράλληλα να βοηθηθούν στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού τους.
– Επανασχεδιάζονται οι διαδικασίες του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την καλύτερη πληροφόρηση και συμβουλευτική των μαθητών. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του Ε.Κ.Ε.Π. (Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού).
• Η ποιοτική αναβάθμιση της υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ενισχύσει σημαντικά το σύνολο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα Τεχνολογικά Λύκεια, σε συνδυασμό με τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα, δημιουργούν ισχυρούς και πολυδύναμους πόλους παροχής γνώσεων και δεξιοτήτων, για την κάλυψη των τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών και στον τομέα της Διά Βίου Μάθησης. Προτείνεται η λειτουργία Πειραματικών Τεχνολογικών Λυκείων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την πιλοτική συνεργασία των ΕΠΑ.Λ. με τα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ.

Η Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύη Χριστοφιλοπούλου, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, τονίζει :
« Διασφάλιση της ποιότητας στην Εκπαίδευση σημαίνει να κάνουμε πιο ελκυστική την μαθησιακή διαδικασία για τους εκπαιδευόμενους, αλλά να τη συνδέσουμε και με τις τοπικές αγορές εργασίας.
Η διασφάλισης της ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση αφορά σε όλους και σε όλα: εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους, συστήματα αξιολόγησης και παρακολούθησης.
Δεν θα υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την ποιότητα.
Χρειάζεται συστράτευση όλων μας. Εξάλλου, η συναίνεση που δημιουργείται στην Ευρώπη έχει δύο κατευθύνσεις για την επίτευξη των στόχων μας. Η μία είναι η δυνατότητα σύνδεσης των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και βαθμίδων, κάτι που έχουμε ήδη ξεκινήσει με τη συνεργασία ΕΠΑ.Λ. και ΤΕΙ σε 5 πόλεις της χώρας.
Η δεύτερη είναι η συνεργασία κρατών -μελών και προς αυτήν την κατεύθυνση, πέρα από τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά φόρα. Δρομολογούμε διμερείς συνεργασίες, ώστε η αναδιάρθρωση του συνολικού συστήματος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να αντλήσει από τις καλύτερες πρακτικές στην Ευρώπη.
Έχει μεγάλη σημασία να συνδυάσουμε τις βασικές ικανότητες και τη γνώση που πρέπει να παίρνει κάθε παιδί στο σχολείο, με τις τεχνικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσει η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

>SMARTloveoflearning

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 22-06-2010

>

>

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 20-04-2010

>

Πρόταση της ΠΕΚΑΠ σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών (16/03/2010)
Αρ. Πρωτ.: 25/16-03-2010
Προς: την Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν: την Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Θέμα: Προτάσεις σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών

Σχετικά με την εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) έχει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις:
 Είναι πράγματι σήμερα ώριμο και αναγκαίο να καθιερωθεί ένα κρατικό πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η δεξιότητα της χρήσης υπολογιστών και το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποφοίτους του Γυμνασίου το επιθυμούν.
 Το πιστοποιητικό αυτό θα χορηγείται μετά από σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης, σε θέματα που θα αναφέρονται στις βασικές γνώσεις χειρισμού ενός Υπολογιστή, στη βασική χρήση του Διαδικτύου και στις βασικές Εφαρμογές Γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα).
 Η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών δεν θα είναι ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, όπου θα διδάσκεται για 2 ώρες στο κυρίως πρόγραμμα και στις 3 τάξεις. Ο σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο σχετίζεται με την ανάπτυξη γενικότερων γνώσεων σε διαχρονικά θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής, την αξιοποίηση των Υπολογιστών ως εργαλεία μάθησης και σκέψης και τη διαμόρφωση από τους μαθητές κριτικής στάσης απέναντι στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή.
 Η προετοιμασία των μαθητών για τη λήψη του κρατικού πιστοποιητικού θα πρέπει να γίνεται με σχετικά μαθήματα επιλογής που θα διδάσκονται στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου Γυμνασίου και του Δημοτικού.

Σε σχέση με τις διαδικασίες Πιστοποίησης:

α) Πιστοποίηση εργαστηρίων Πληροφορικής
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα γίνονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια Πληροφορικής Δημοσίων Σχολείων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ένα εργαστήριο Πληροφορικής για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο και στη συνέχεια θα γίνεται η πιστοποίησή του.

β) Πλατφόρμα εξέτασης
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης είναι σήμερα διαθέσιμη από το ΕΑΙΤΥ και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση 80.000 εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής (πρόγραμμα Π1) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών.

γ) Διαδικασίες οργάνωσης των εξετάσεων.
Την οργάνωση των εξετάσεων θα αναλάβει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που έχει την εμπειρία και από τη διενέργεια εξετάσεων για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται ανά ορισμένα τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε κάθε Ιούνιο μετά τις εξετάσεις των σχολείων.
Στο κάθε εργαστήριο που θα πραγματοποιείται εξέταση θα υπάρχει ένας τεχνικός, κατά προτίμηση ο υπεύθυνος του εργαστήριου και ένας επιτηρητής κατά προτίμηση καθηγητής Πληροφορικής.

δ) Οικονομική επιβάρυνση
Οι εξετάσεις θα είναι δωρεάν για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλοι πολίτες που ενδεχόμενα θα θέλουν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό θα επιβαρύνονται με ένα ποσό ανάλογο με αυτό του κρατικού πτυχίου γλωσσομάθειας.
Οι συμμετέχοντες στην εξέταση, δηλ ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου ο τεχνικός του εργαστηρίου και ο επιτηρητής θα αμείβονται ανάλογα με τις ώρες που θα απασχολούνται σε κάθε εξέταση.
Ένα μέρος από το ποσό που θα καταβάλλουν οι άλλοι πολίτες που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα χορηγείται στη σχολική επιτροπή στην οποία υπάγεται το σχολείο, το εργαστήριο του οποίου χρησιμοποιείται. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου και του εν γένει εξοπλισμού του σχολείου σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών.

Επιπλέον πιστοποιητικά δεξιοτήτων πληροφορικής
Σε δεύτερη φάση προτείνεται να δοθεί ανάλογη δυνατότητα και στους μαθητές που τελειώνουν την Β’ Λυκείου, για την πιστοποίηση τους σε Προηγμένες Δεξιότητες Χρήσης Υπολογιστών, με έμφαση στο Ελεύθερο Λογισμικό. Για το σκοπό αυτό θα μπορούν να παρακολουθούν ανάλογα μαθήματα επιλογής στο Λύκειο. Παρόμοια με το Γυμνάσιο, στις εξετάσεις αυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι πολίτες με σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π) μπορεί να διευκρινίσει περαιτέρω τις προτάσεις της και είναι πρόθυμη να συνεργαστεί και να βοηθήσει στην κατεύθυνση της καθιέρωσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών, με όλες της τις δυνάμεις.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
Ο Πρόεδρος: Άρης Λούβρης
Ο Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Κουνάδης

>ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ… ΤΟΙΧΟΥΣ!

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 05-03-2010

>

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ… ΤΟΙΧΟΥΣ!

1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε από το άλφα, όπως λέμε ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Προσαρμόζουμε το ελληνικό σχολείο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, βάζοντας στο επίκεντρο τη βασική αυτή κατευθυντήρια επιλογή της πολιτικής μας. Οι επιλογές, οι ρυθμίσεις, οι επενδύσεις, οι αποφάσεις μας αφορούν πρώτα από όλα την ποιότητα της εκπαίδευσης δηλαδή στο αποτέλεσμα για τον μαθητή

2. ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΩ. Τα παιδιά μας, οι νέοι και οι νέες μας, βρίσκονται μπροστά σε τεράστιες προκλήσεις που αφορούν το μέλλον τους. Για να τις αντιμετωπίσουν με επιτυχία, για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, χρειάζονται πολύ ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες απ’ ό,τι χρειάστηκαν ποτέ στο παρελθόν. Τα εφόδια που θα πάρουν από το σχολείο σήμερα, θα είναι οι αυριανές ευκαιρίες τους για κοινωνική πρόοδο και επιτυχία. Και αυτό αφορά όλα τα παιδιά, χωρίς κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές, θρησκευτικές ή πολιτισμικές διακρίσεις και ανισότητες.

3. Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ απαιτεί ανασχεδιασμό σε βάθος. Με νέα αναλυτικά προγράμματα, νέες διδακτικές μεθόδους, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστική ζωή και με σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά μέσα.

4. Το Νέο Σχολείο είναι πρώτα απ’ όλα ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ…ΤΟΙΧΟΥΣ! Ένα σχολείο ανοικτό στις ιδέες, και στην κοινωνία, στην γνώση και το μέλλον, που αξιοποιεί κάθε σύγχρονο εργαλείο. Ο διαδραστικός πίνακας, το ηλεκτρονικό βιβλίο, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ο προσωπικός μαθητικός υπολογιστής:
– διευρύνουν τους ορίζοντες κάθε μαθητή και μαθήτριας,
– καταργούν τα σύνορα της γνώσης,
– διευκολύνουν την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό,
– συνδράμουν στο να ολοκληρώνεται η μαθητική διαδικασία στο σχολείο, ώστε «η τσάντα να μένει στο σχολείο»,
– εμπλουτίζουν τον μαθητικό βίο με δραστηριότητες εκπαιδευτικού παιχνιδιού και δημιουργικές εργασίες.

5. Το Νέο Σχολείο κτίζεται με θεμέλια στο νηπιαγωγείο και το Δημοτικό. Επικεντρώνουμε στην πραγματική μαθητική ζωή, έτσι όπως αυτή ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζεται στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Δεν επικεντρώνουμε στις εισαγωγικές εξετάσεις όπως συνέβη αρκετές φορές μέχρι σήμερα, – χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα – αλλά εκεί που μπαίνουν βάσεις της μάθησης. αλλά και του νέου τρόπου πρόσβασης στα ΑΕΙ.

6. ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΜΑΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ, το Νέο Σχολείο θα πετύχει τους στόχους του. Το Νέο Σχολείο δίνει έμφαση στη συνάρθρωση, τη συνέργεια και τον συντονισμό μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Ισχυροποιείται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαδικασία αναβάθμισης του σχολείου, με πρωτοβουλίες αυτενέργειας και κίνητρα καινοτομίας, με τις γνώσεις που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στην υψηλή αποστολή του και με αντίστοιχο υψηλό κύρος, θέση στην κοινωνία και αμοιβή.

7. ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Νέο Σχολείο καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση στο Μαθητή. Η εξοικονόμηση ενέργειας, Η υγιεινή διατροφή, η φροντίδα και ο σεβασμός στο περιβάλλον και η ικανότητα αξιοποίησής του με βιώσιμο τρόπο περνάει από τη βιωματική γνώση και το «παιχνίδι» του μαθητή με τη φύση που μετατρέπεται σε προστασία και αγάπη για αυτήν.

8. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , σε αρμονική σύνδεση με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης. Το νέο σχολείο συνδέεται με τις τοπικές κοινωνίες. Είναι το σχολείο όπου θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο έχουν όλοι: οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Η νέα διοικητική δομή της Χώρας, αποτελεί την βάση για μια νέα σχέση παιδείας και τοπικής κοινωνίας, με μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του Συντάγματος.

9. ΔΗΜΟΣΙΑ, ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. Κεντρική προγραμματική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ. Η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα στον προϋπολογισμό, παρά την εξαιρετικά αρνητική και δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία. Η επιλογή αυτή αντανακλά τη βαθιά μας πεποίθηση πως το κλειδί, για την αναπτυξιακή προοπτική, την συνολική και ατομική πρόοδο είναι η παιδεία.

Για ένα Κίνημα Παιδείας
Το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ θέτει στόχους προς κατάκτηση από την ίδια την κοινωνία στο σύνολό της. Είμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου και ανηφορικού δρόμου, ενός δρόμου αντοχής, του οποίου κύριο χαρακτηριστικό είναι οι συνεχείς και συνεπείς παρεμβάσεις ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, έτσι ώστε όλα τα ελληνικά σχολεία χωρίς εξαίρεση, από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη, να κόψουν το νήμα και να φτάσουν στον επιθυμητό στόχο.
Το προσκλητήριο είναι ανοιχτό προς όλους. Κάθε μαθητής, κάθε εκπαιδευτικός, κάθε γονιός, κάθε συλλογικός φορέας, κάθε πολίτης, έχει λόγο και ρόλο. Ο πιο σίγουρος και ασφαλής δρόμος προς την επιτυχία του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ είναι να πει η κοινωνία «Ναι, με νοιάζει!».
Η Παιδεία μας είναι αναβαθμίσιμη. Χρειάζονται όμως «αναβαθμιστές». Ένα συλλογικό, αποφασισμένο, πολύπλευρο και πολυεπίπεδο Κίνημα Παιδείας που θα πάρει στους ώμους του την αποτελεσματική υλοποίηση του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ για να διαμορφώσει την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Ένα Κίνημα Παιδείας που θα αξιοποιήσει εμπειρίες, γνώσεις, δημιουργικές ιδέες και μεγάλα αποθέματα τόλμης.
Σε τελική ανάλυση, αν όλοι συμφωνούμε πως επιθυμούμε να ζήσουμε σε μια «κοινωνία των αρίστων» και όχι στην «κοινωνία των αρεστών», από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να το επιτύχουμε. Η κοινή λογική υπαγορεύει να ξεκινήσουμε από εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν όλα: Τον μαθητή.

ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ.

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

1. Προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Συστήματος στη Νέα Διοικητική Αρχιτεκτονική της χώρας.
2. Αναβάθμιση του εργασιακού βίου και του κύρους των εκπαιδευτικών.
3. Αναβάθμιση της Επαγγελματικής – Τεχνικής Εκπαίδευσης

1,39 δις ευρώ σε προγράμματα ΕΣΠΑ
Έργα στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

1. Ψηφιακό σχολείο.
2. Αναμόρφωση όλων των προγραμμάτων σπουδών.
3. Εξορθολογισμός της ύλης και υποστήριξη του ολοήμερου σχολείου.
4. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (παιδαγωγική, καθοδήγηση, διοικητική επάρκεια).
5. Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας- εφαρμογή προγραμμάτων στα σχολεία.
6. Εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος & απαραίτητων παρεμβάσεων σε σχολεία που βρίσκονται σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.
7. Εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες).
8. Διαμόρφωση μητρώου ΑμεΑ στην εκπαίδευση & την βελτίωση της ειδικής αγωγής.
9. Αξιολόγηση κάθε ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ ,εφαρμογή προγράμματος αναδιάρθρωσης τους.
10. Διαμόρφωση ηλεκτρονικού κόμβου σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους.
Συνολικός προϋπολογισμός 575 εκατ. Ευρώ

Έργα υποδομών στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Έχουν ήδη εκδοθεί σε όλες τις περιφέρειες προσκλήσεις για έργα σχολικής στέγης και προχωράει η ένταξη έργων σε συνεννόηση των περιφερειών με το Υπουργείο Παιδείας.
Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι προσκλήσεις για την προμήθεια εξοπλισμού για ειδικά σχολεία.
Συνολικός προϋπολογισμός 815 εκατ. Ευρώ.
Για όλα τα παραπάνω οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζουν να δημοσιεύονται από τις 16 Μαρτίου και ολοκληρώνονται τον Μάιο.

>Το σχολείο του αύριο είναι ψηφιακό

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 14-02-2010

>

Αλλάζουν πλήρως όλα τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, γράφονται καινούργια βιβλία, περικόπτεται η διδακτέα ύλη ακόμη και στο 50% σε Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ξεκινά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, εισάγονται οι τελευταίου τύπου υποδομές WiFi (ασύρματα δίκτυα) στα σχολεία και πολλαπλασιάζονται οι ώρες διδασκαλίας ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο για τη ριζική αλλαγή του σημερινού τύπου σχολείου, σε ένα σύγχρονο «ιντερνετικό»-»ψηφιακό σχολείο», εγκρίθηκε προ ημερών από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, κι ανακοινώνεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, από την υπ. Παιδείας κ. Αννα Διαμαντοπούλου, την υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου, και τον γεν. γραμματέα κ. Βασίλη Κουλαϊδή, που εργάζονται αυτή τη στιγμή για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή του «νέου σχολείου» ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβρη 2010 και θα αφορά 100 με 150 ολοήμερα δημοτικά σχολεία, αλλά και νηπιαγωγεία.

Η επέκταση των αλλαγών θα γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια σε Γυμνάσιο και Λύκειο, με ένα χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής εντός 5-7 ετών.Το υπ. Παιδείας αποφάσισε τελικά να αξιοποιήσει τη σημαντική δουλειά του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), υπό τον καθηγητή κ. Γιώργο Μπαμπινιώτη, στο πόρισμα του οποίου βασίζεται η μεταρρύθμιση για το νέο σχολείο.

«Εχουμε σε πλήρη εξέλιξη και θα παρουσιάσουμε το συνολικό σχέδιο για την αλλαγή που αφορά το νέο σχολείο και ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, συνεχίζει στο Δημοτικό, πάει στο Γυμνάσιο και σημαίνει αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να αλλάξουν μετά από σαράντα χρόνια», λέει η κ. Αννα Διαμαντοπούλου, συμπληρώνοντας:

Αυτονομία
«Νέος τρόπος διοίκησης του σχολείου και αυτόνομης ή, πιο σωστά, αυτοδιοίκητης λειτουργίας. Τα σχολεία δεν μπορεί να είναι ομοιόμορφα. Πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση λογικής προσαρμογής στο περιβάλλον που ζει το κάθε σχολείο. Χρειάζεται προφανώς ένα σχέδιο που θα φέρει τα σχολεία μας όλα και χωρίς εξαιρέσεις στην ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται ένα νέο σύστημα συνεχούς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, των σχολείων, των εκπαιδευτικών.

Χρειάζεται ένας νέος τρόπος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που πρέπει να είναι συνεχής, που πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και της τεχνολογίας. Και αυτό σημαίνει και για τους εκπαιδευτικούς νέες επιλογές για το πώς και το πότε θα γίνεται αυτή η επιμόρφωση».

ΚΟΒΟΝΤΑΙ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Νέα αναλυτικά προγράμματα και μισή η διδακτέα ύλη

Hδη το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ετοιμάζει νέα βιβλία με ύλη που μειώνεται μέχρι και στο μισό της σημερινής. Τα Μαθηματικά, η Χημεία, η Φυσική, η Βιολογία, η Πληροφορική και η Γεωγραφία είναι τα πρώτα μαθήματα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο του δραστικού περιορισμού της «άχρηστης ύλης» σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Στην πιλοτική εφαρμογή του Σεπτεμβρίου θα χρησιμοποιηθούν τα παλαιά βιβλία, αλλά και μέρος του νέου υλικού που θα έχει προλάβει να τυπωθεί.

Η ύλη που… φεύγει αφορά κεφάλαια επουσιώδη, δυσνόητα για το γνωστικό επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας ή αλληλοεπικαλυπτόμενα με άλλα τμήματα ύλης σε άλλες τάξεις ή/και σε άλλα μαθήματα.

Ζητείται λοιπόν να περιοριστεί δραστικά ο όγκος της ύλης σε ένα επαρκές σώμα γνώσεων με στόχο την ουσιαστικότερη και σε βάθος κατανόησή της, και να ενοποιηθούν σε ομάδες τα ομοειδή γνωστικά αντικείμενα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (π.χ. επιστήμες στο Δημοτικό, φυσική, χημεία, βιολογία στο Γυμνάσιο).

Πρωτοβουλία στο μαθητή
Τα νέα ΑΠΣ θα δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή… να αφήνει τη σάκα του στο σχολείο. Γεγονός που σημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο της προετοιμασίας των μαθητών για την επόμενη μέρα θα γίνεται στο σχολείο.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του υπουργείου Παιδείας, θα δοθεί τέλος στην από έδρας μονομερή παράδοση του μαθήματος και θα επιχειρηθεί να προωθηθεί όσο γίνεται περισσότερο η αυτενέργεια και η πρωτοβουλία του μαθητή.

Ο μαθητής θα είναι αυτός που θα κατευθύνει τη μάθηση κι όχι ο δάσκαλος. Στην ουσία θα μιλάμε για νέες παιδαγωγικές μεθόδους.

Το πιθανότερο είναι στα νέα ΑΠΣ να υπάρχουν υποχρεωτικά κι επιλεγόμενα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες, καθώς και ζώνες πολιτισμού και καινοτομιών. Τα επιλεγόμενα και οι ζώνες θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της μάθησης.

Στόχος θα είναι επίσης:

α) Να εξασφαλίζουν ομαλές μεταβάσεις από τη μία βαθμίδα στην άλλη, με βάση μία ενιαία φιλοσοφία, η οποία λαμβάνει υπόψη και τη σχέση του Λυκείου με την Τριτοβάθμια και με τη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

β) Να υποστηρίζουν την πολλαπλότητα των πηγών μάθησης και να προωθούν ενεργητικές, συμμετοχικές, διαλογικές, διερευνητικές – ανακαλυπτικές και αυτοκατευθυνόμενες μορφές μάθησης.

γ) Να προβλέπουν την αξιοποίηση των ποικίλων πηγών πληροφοριών (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες κ.ά.)

Ψηφιακή η τάξη
Πίνακας που… μιλάει στους μαθητές και το βιβλίο στην πρίζα

Μ ια «σούπερ» ηλεκτρονική τάξη, με τον πίνακα να… μιλάει στους μαθητές, τον δάσκαλο να παραδίδει με το κομπιούτερ και το βιβλίο να είναι στην… πρίζα, έρχεται από την ερχόμενη σχολική χρονιά σε πλήθος σχολείων της χώρας. Το υπ. Παιδείας και ειδικότερα ο γενικός γραμματέας κ. Β. Κουλαϊδής που έχει αναλάβει την ευθύνη, «στρώνει» το έδαφος για τη ριζική αλλαγή της εικόνας της τάξης του 2011.

Ετοιμάζονται νέα Αναλυτικά προγράμματα, ψηφιοποιείται το βιβλίο και επιμορφώνονται στις νέες τεχνολογίες χιλιάδες δάσκαλοι και καθηγητές.

Εχουν αποσταλεί στους εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγια που αφορούν την ηλεκτρονική και ιντερνετική κάλυψη των σχολείων τους, καθώς και το πώς μπορεί να υποστηριχθεί η ψηφιακή τάξη ανά περιοχή.

Ηδη, το δίκτυο του e-school, από τα τέλη του περασμένου μήνα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη στο σύνολο των σχολείων όλων των βαθμίδων. Παράλληλα, όπως πρόσφατα δήλωσε στη Βουλή η υπουργός Παιδείας κ. Α. Διαμαντοπούλου, θα λειτουργεί και το e-university. Αυτά τα δύο μεγάλα δίκτυα θα συνενωθούν και θα παρέχουν στους νέους πολύτιμες εκπαιδευτικές πληροφορίες.

Για την ψηφιακή σύγκλιση του σχολείου προβλέπεται αναβάθμιση στις υπάρχουσες ψηφιακές υποδομές (υπολογιστές, ηλεκτρονικοί μαυροπίνακες, διαδραστικοί πίνακες και ψηφιοποίηση του υλικού), νέες υποδομές WiFi (ασύρματης επικοινωνίας) και δικτύου που θα παρέχουν τη δυνατότητα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο, και όπου αλλού βρίσκεται ο μαθητής.

Παρεμβάσεις
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικών βιβλίων. Μέχρι να μπορέσει όμως αυτή η προσπάθεια να «ανθήσει» πλήρως στα σχολεία, γίνονται παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις ψηφιακές αλλαγές πολύ γρήγορα.

Αυτό που επιδιώκουν οι καθηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που εργάζονται πάνω στη συγκεκριμένη ψηφιακή ένταξη των μαθητών, είναι στο να αναπτύξουν τα παιδιά «ικανότητες-κλειδιά» για δημιουργικότητα (βασικό στοιχείο που αξιολογείται και σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως ο διαγωνισμός PISA).

Αξιολόγηση

Η αρχή της αξιολόγησης θα γίνει από τα ίδια τα σχολεία πρώτα και στη συνέχεια θα προχωρήσει στον εκπαιδευτικό. Οσονούπω αποφασίζεται εάν αυτό το πρώτο βήμα θα είναι προαιρετικό ή υποχρεωτικό. Ξεκινά λοιπόν τον Σεπτέμβρη, ούτως ή άλλως, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων, που θα διέπει μελλοντικά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, με συνεχείς διορθωτικές παρεμβάσεις για δραστική μείωση των προβλημάτων και για την εξασφάλιση ποιότητας στην Εκπαίδευση. Θα δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης του συστήματος, στελεχωμένος από ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους εκπαιδευτικούς, και η αρχή θα γίνει κατά σχολικές μονάδες, νομό, περιφέρεια, πανελλαδικά.

Η γνώση εκσυγχρονίζεται
Επιμορφωτικά σεμινάρια για 120.000 εκπαιδευτικούς

Χ ωρίς την προώθηση της μαζικής επιμόρφωσης των χιλιάδων εκπαιδευτικών που καθημερινά μπαίνουν στις τάξεις δεν μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει καμιά μεταρρύθμιση στο σχολείο. Στόχος είναι να έχουν περάσει και οι 120.000 υπηρετούντες εκπαιδευτικοί, μέσα σε μία τριετία, από τα σεμινάρια «εκσυγχρονισμού της γνώσης». Θα υπάρξει ένας φορέας επιμόρφωσης, ο ΟΕΠΕΚ, που θα διαμορφώνει τα επιμορφωτικά προγράμματα και θα παρακολουθεί την πρόοδό τους.

Θα συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια που θα τον τροφοδοτούν με το υλικό της επιμόρφωσης, αλλά και με επιμορφωτές (έχει υπολογιστεί ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 25.000 επιμορφωτές για την ανάπτυξη των προγραμμάτων). Προτείνεται μάλιστα για τον λόγο αυτό και η συγκρότηση σώματος επιμορφωτών με πιστοποίηση, όπως επίσης η ίδρυση ειδικού φορέα (Σχολής επιμορφωτών).

Η επιμόρφωση θα διακρίνεται στην α) εισαγωγική (διάρκεια ενός έτους) με δημιουργία του θεσμού του μέντορα, β) περιοδική (ενδοσχολική, εντός και εκτός Ελλάδας, με χορήγηση αδειών στους εκπαιδευτικούς), καθώς και την εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων.

ΣΤΟΧΟΣ
8 προσόντα θα έχουν οι αυριανοί μαθητές

– Τα καινούργια προγράμματα στοχεύουν στην ανάπτυξη οκτώ βασικών προσόντων:

– Σωστή ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα.

– Ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες [η αξιοποίηση τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. φάκελος-portfolio μαθητή, ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών) που λειτουργούν ανατροφοδοτικά σε σχέση με την επίτευξη μαθησιακών διδακτικών στόχων και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης].

– Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

– Ψηφιακή ικανότητα.

– Ανεπτυγμένη αντίληψη ώστε ο μαθητής να γνωρίζει μόνος του πού θα βρίσκει και πώς τη μάθηση [η δημιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτομο τη δυνατότητα της διά βίου μάθησης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω», αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, επίλυση προβλημάτων)].

– Ικανότητα του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη.

– Ανάπτυξη της ικανότητας για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς.

– Ανάπτυξη πολιτισμικής συνείδησης (η διατήρηση της εθνικής και πολιτισμικής μας ταυτότητας, αλλά και προετοιμασία του νέου ανθρώπου για την κοινωνία του Ευρωπαίου πολίτη).

Α. Διαμαντοπούλου

«Στο τέλος της επόμενης χρονιάς θα έχουμε ένα από τα ισχυρότερα δίκτυα υποδομών στην υπηρεσία των Ελλήνων μαθητών. Η Ελλάδα είναι 25η στις είκοσι επτά χώρες όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ψηφιακή τάξη που προωθούμε δεν σημαίνει να βάλουμε κομπιούτερ στα σχολεία. Σημαίνει μια αλλαγή της προσέγγισης, όπου τα νέα εργαλεία, η νέα τεχνολογία χρησι­μοποιείται οριζόντια, για να διδαχθούν όλα τα μαθήματα».

ΒΙΒΙΑΝ ΜΠΕΝΕΚΟΥ

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 14/2/2010
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=10236907

>Νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 30-01-2010

>

Δηλώσεις Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, μετά τη συνάντηση με δύο εκπαιδευτικούς από τη Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο στην εκπαιδευτική διαδικασία


Η κυρία Προκοπίου και ο κύριος Κολτσάκης είναι δύο από τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, που αποτελούν πρότυπα καινοτομίας, δουλειάς και δημιουργικής παραγωγής. Στην ελληνική εκπαίδευση, στο δημόσιο σχολείο έχουμε ανάγκη από την ανάδειξη τέτοιων θετικών προτύπων.
Και οι δύο, όπως και πολλοί άλλοι, έχουν κάνει πολύ σπουδαία δουλειά, έχουν δώσει το χρόνο, την εμπειρία, την ευφυΐα τους για να δημιουργήσουν νέα πράγματα για το σχολείο.
Σήμερα το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να ανοίξει νέους ορίζοντες στους μαθητές, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες μεταξύ τους, να κάνει πιο ευέλικτο και ανοιχτό το σχολείο και να δημιουργήσει καινοτομία και πρότυπα.
Αυτός είναι ο στόχος του υπουργείου και πολύ γρήγορα θα ανακοινωθεί η πρώτη δράση που θα αφορά το σύνολο των σχολείων και των εκπαιδευτικών που θα λειτουργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε την καθημερινή βοήθεια και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που έχουν εμπειρίες και βιώνουν αυτή την προσπάθεια στην τάξη.
Η επιλογή των δύο εκπαιδευτικών από τη Θεσσαλονίκη, μιας φιλολόγου και ενός φυσικού, αναδεικνύει τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και στην Περιφέρεια για να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Η πρόσκληση έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα: Την ανάδειξη θετικών προτύπων στην εκπαίδευση. Είναι πάρα πολλοί οι εκπαιδευτικοί που παλεύουν καθημερινά για ένα καλό και δημιουργικό σχολείο. Στόχος μας είναι σε εύλογο χρονικό διάστημα η χώρα μας από 25η που είναι σήμερα στην Ε.Ε. στο χώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της χρήσης νέων μέσων, να ανέβει στις πρώτες θέσεις.
Μπορούμε να το πετύχουμε;
Μπορούμε, γιατί κάθε φορά που βάζουμε στόχους ως έθνος, ως πολιτεία μπορούμε να τους πετύχουμε.
Με μια προϋπόθεση: Τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με την καρδιά και την ψυχή τους.
Και σήμερα είμαι πολύ αισιόδοξη ότι αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν.

>e-book: διαβάζω ψηφιακά

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 24-11-2009

>

Την επιτυχημένη δράση της νομαρχίας Μαγνησίας «e-book: διαβάζω ψηφιακά», η οποία συνοδεύτηκε από τη συμμετοχή πάνω από 1800 μαθητών στην ηλεκτρονική διαβούλευση για το μέλλον του νομού, παρουσίασε ο νομάρχης Απόστολος Παπατόλιας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκε και μήνυμα του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Το πλήρες κείμενο το μηνύματος του πρωθυπουργού είναι το εξής:

«Σήμερα, η αναδιανομή δυνατοτήτων στη χώρα μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, ώστε να δημιουργήσουμε ισχυρούς πολίτες, που έχουν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή και να οδηγήσουν την Ελλάδα στο μέλλον που της αξίζει. H πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων πρόσβασης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές μας στην όλο και πιο απαιτητική κοινωνία της πληροφορίας. O πρώτος διαδραστικός πίνακας σε δημόσιο σχολείο, η δημιουργία «Ψηφιακής Τάξης» και η δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά» αποτελούν έμπρακτα παραδείγματα της ευαισθησίας σας για την προώθηση και τη διάδοση πρότυπων προγραμμάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στο εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ο νέος δε χρειάζεται πλέον να αποστηθίζει, αφού θα μπορεί να φέρει μπροστά του, στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή στο ηλεκτρονικό του βιβλίο, όλη την πνευματική δημιουργία της ανθρωπότητας. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής, με τη σειρά τους, στη νέα αυτή εποχή της γνώσης, θα πρέπει να διδάξουν το μαθητή όχι πλέον πώς να αποστηθίσει, αλλά πώς να μάθει να «κολυμπάει» στον ωκεανό των πληροφοριών, πώς να βρίσκει τη σωστή κατεύθυνση, πώς να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις πτυχές της μελλοντικής επαγγελματικής κοινωνικής και οικογενειακής του ζωής. Θα ήθελα να συγχαρώ τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας για τη σημαντική συμβολή της στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανοιχτού σχολείου. Ακόμα περισσότερο, θα ήθελα να συγχαρώ τους μαθητές, που πήραν μέρος σε μια τόσο καινοτόμα διαδικασία, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον τους ανήκει».

Επίσης, το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του νομάρχη Μαγνησίας είναι το εξής:

«Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, νέοι και νέες, εκπαιδευτικοί, φίλες και φίλοι,

είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα ολοκληρώνουμε μια πιλοτική επιτυχημένη δράση, που αφορά την νεολαία, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Μια πρωτοβουλία με πανελλήνια απήχηση που σφραγίστηκε με τη θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού μας του Γιώργου Παπανδρέου.

Θα δανειστώ λοιπόν αντί προλόγου μια έκφραση του Πρωθυπουργού από τη γνωστή πια αγόρευσή του στη Βουλή: «ο μαθητής δεν πρέπει πλέον να αποστηθίζει, αλλά πρέπει να μάθει να «κολυμπάει» στον ωκεανό των πληροφοριών, να βρίσκει τη σωστή κατεύθυνση, να μαθαίνει πώς να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες σε όλες τις πτυχές της μελλοντικής επαγγελματικής, κοινωνικής και οικογενειακής του ζωής.»

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας έθεσε από την πρώτη στιγμή ψηλά στην προτεραιότητά της την εισαγωγή των καινοτόμων νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, που αποσκοπει στην ανάπτυξη πρότυπων προγραμμάτων εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση και λειτουργία του πρώτου διαδραστικού πίνακα (smart board), σε δημόσιο σχολείο της Μαγνησίας. Παράλληλα μια άλλη πρωτοβουλία της Ν.Α.Μ. προς την ίδια κατεύθυνση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η «Ψηφιακή Τάξη » που λειτουργεί στην Ε’ τάξη του 2ου Δ Σ Μουρεσίου (Ανήλιο).

Σκοπός της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» υπήρξε εκτός από να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να διεκδικήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), η εμπλοκή των αυριανών ενεργών πολιτών στο δικτυακό προβληματισμό για το μέλλον της Μαγνησίας. Ο παραπάνω σκοπός υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο και η συμμετοχή των μαθητών έφτασε τις 1857 συμμετοχές από όλη την Μαγνησία για 20 μέρες με 93 συμμετοχές κατά μέσο όρο την ημέρα.

Με την ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία υλοποιήθηκε με αφορμή το διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά βιβλία (δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά») συνδυάστηκαν αφενός οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book) αφετέρου μια εξίσου σημαντική διαδικασία μαζικής ηλεκτρονικής διαβούλευσης με τους αυριανούς πολίτες της Μαγνησίας. Οι νέοι λοιπόν είναι πολύ κοντά στις νέες τεχνολογίες και στο διαδίκτυο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι βέβαιο λοιπόν πως ο θεσμός της Δημόσιας διαβούλευσης τους κέντρισε το ενδιαφέρον και για αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η μεγάλη συμμετοχή.

Νομίζω συνεπώς πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ιδίως η διαδικτυακή Δημόσια διαβούλευση, είναι μία μεγάλη πολιτιστική επανάσταση, που αναδεικνύει και τονώνει τις αξίες της κοινωνικής μας ευθύνης και της ενεργού συμμετοχής μας στα κοινά. Έτσι γίνεται πράξη η έννοια του ενεργού πολίτη. Αυτό είναι μία καλή αρχή. Και όσο εμπεδώνεται και θα έρχονται νέες γενιές στο προσκήνιο, τόσο θα δημιουργούνται γερές βάσεις για το μέλλον και τη συμμετοχική δημοκρατία.

Δεσμευόμαστε λοιπόν να συνεχίσουμε την διαβούλευση με τους μαθητές και στη συνέχεια για κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη Νομαρχία Μαγνησίας.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εισάγουμε και να υποστηρίζουμε με διάρκεια τεχνολογικές καινοτομίες στην εκπαίδευση.

Έτσι λοιπόν στις άμεσες προτεραιότητες μας είναι:
• η δημιουργία Νομαρχιακής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης
• η δημιουργία πολυχώρου εκπαίδευσης & τεχνολογίας (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ)
• η δημιουργία και η δωρεάν παραχώρηση του «CD του μαθητή» με ανοικτό λογισμικό και άλλες χρήσιμες εφαρμογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης
• η σχεδίαση και μελέτη βιοκλιματικών σχολείων
• η επέκταση των διαδραστικών πινάκων σε δημόσια σχολεία
• η δημιουργία διαγωνισμών και φεστιβάλ νεολαίας.

Η επιβράβευση των μαθητών πραγματοποιείται με την παραχώρηση των 140 e-book, αλλά και μια σημαντική συναυλία από γνωστά νεανικά σχήματα. Μια γιορτή νεολαίας που σκεφτόμαστε να την επεκτείνουμε σε δράσεις, αλλά και να τη θεσμοθετήσουμε ως επίσημη δράση της ΝΑΜ.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές, τους καθηγητές πληροφορικής, τους εθελοντές φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο Παιδείας, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, τους συνεργάτες μου που εργάστηκαν για αυτή τη δράση, τον Ειδικό Σύμβουλο της ΝΑΜ κ. Αλέξανδρο Καπανιάρη, ο οποίος είχε την ευθύνη σχεδίασης και οργάνωσης της δράσης και τέλος την Γενική Γραμματέα της Ν.Α.Μ., κ. Γιώλα Βαλατσού, η οποία είχε την συνολική επιχειρησιακή εποπτεία του προγράμματος για τα ηλεκτρονικά βιβλία.»

Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης

Παράλληλα ο νομάρχης Μαγνησίας παρουσίασε τις μέχρι τώρα δράσεις της νομαρχίας «ψηφιακή Μαγνησία» αλλά και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης η οποία υλοποιήθηκε με αφορμή τον διαγωνισμό για τα ηλεκτρονικά βιβλία (δράση e-book διαβάζω ψηφιακά»).

Γιατί η Ν.Α.Μ. υλοποιεί τη δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά» ;

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που προσφέρει πιλοτικά αυτή την καινούργια τεχνολογία στην εκπαίδευση θεωρώντας :

• ότι αξίζει να επενδύουμε σε καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία

• ότι πρέπει να δίνουμε ίσες ευκαιρίες στους νέους της περιφέρειας

• ότι θα συμβάλουμε στην αξιολόγηση της εισαγωγής του e-book στα σχολεία έτσι ώστε να προσδιοριστεί η χρησιμότητα του μέσου

• ότι τέτοιου είδους πολιτικές μειώνουν το ψηφιακό χάσμα σε σχέση με άλλες προηγμένες τεχνολογικά χώρες ή περιοχές

• ότι η γνώση της σημερινής τεχνολογίας καθώς και η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί το ισχυρό εργαλείο μιας σύγχρονης κοινωνίας

• ότι οι απαιτήσεις των καιρών επιτάσσουν μια αυτοδιοίκηση κοντά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από την κοινωνία της πληροφορίας και την επιζητούμενη ψηφιακή σύγκλιση

Γιατί η Ν.Α.Μ. υλοποίησε το δικτυακό διαγωνισμό – διαβούλευση «συμμετέχω για το μέλλον της Μαγνησίας»;

1) Γιατί θέλουμε να φέρουμε σε επαφή τους μαθητές με το διαδίκτυο (συμβολή στον τεχνολογικό αλφαβητισμό).
2) Γιατί θέλουμε να προετοιμάσουμε τους αυριανούς πολίτες σε μια διαδικασία άμεσης διαβούλευσης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και της επερχόμενης ψηφιακής δημοκρατίας.
3) Διότι μας ενδιαφέρει η γνώμη των νέων σε μια σειρά από ζητήματα και πολιτικές που υλοποιήσαμε καθώς και νέες πολιτικές που θα μπορούσαμε να τις υλοποιήσουμε στο μέλλον.
4) Γιατί θέλουμε να αναδιαμορφώσουμε τοπικές πολιτικές λαμβάνοντας υπόψη την γνώμη των μαθητών.
5) Διότι θεωρούμε ότι ως διαδικασία συμβάλει στην εκπαίδευση των πολιτών και δοκιμάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες ενός δημόσιου φορέα όπως η Ν.Α.Μ. για ανάλογες πρωτοβουλίες στο μέλλον (τεχνογνωσία).

Τι εξαγγείλαμε; – Τι υλοποιήσαμε;

Στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου για τη δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά» στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Ψηφιακή Μαγνησία» είχαμε εξαγγείλει και υλοποιήσαμε αντίστοιχα:
Τι είπαμε:
Προμήθεια 140 ηλεκτρονικών βιβλίων με σύγχρονες προδιαγραφές

Τι κάναμε:
Είμαστε ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που προμηθεύεται 140 ηλεκτρονικά βιβλία και μεταφέρει αυτή την καινοτόμα τεχνολογία στην εκπαίδευση.

Τι είπαμε:
Εγκατάσταση ελληνικών και αγγλικών κλασσικών έργων στα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book)

Τι κάναμε:
Εγκαταστήσαμε κλασικά έργα με δυνατότητα συνεχούς αναβάθμισης και με άλλα έργα μέσα από το δικτυακό μας τόπο.
Τι είπαμε:
Ηλεκτρονική on line διαβούλευση για το μέλλον την Μαγνησία μέσω ειδικής ιστοσελίδας (www.magnesia-ebook.gr)
Τι κάναμε:
Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα www.magnesia-ebook.gr μέσω της οποίας έγινε η δικτυακή διαβούλευση (διαγωνισμός) η οποία στο μέλλον αφενός μεν θα συνεχίζει να ενημερώνεται με χρήσιμο υλικό και ηλεκτρονικά βιβλία, αφετέρου δε θα συνεχίσει να αποτελεί πύλη ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
Τι είπαμε:
Ενημέρωση των μαθητών για την δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά»

Τι κάναμε:
Εκτός από την δημιουργία εναλλακτικού προωθητικού υλικού (ενημερωτικό δίπτυχο έντυπο, σελιδοδείκτες, καπελάκι, μπρελόκ, αφισέτα) πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία του Βόλου από εθελοντές-φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Δικτύων & Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η δράση αυτή, που γίνεται για πρώτη φορά, φέρνει σε επαφή τους φοιτητές με την σχολική πραγματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στους εφήβους μας να μάθουν για το διαδίκτυο από νέους που φοιτούν σε ένα από τα καλύτερα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το αποτελέσματα της έρευνας
Η ταυτότητα της έρευνας:

Διάρκεια: Από 19/10/09 έως 18/11/09 (19 σχολικές ημέρες)

Συνολικές συμμετοχές: 1857 μαθητές

Συμμετείχαν κατά μέσο όρο περίπου 93 μαθητές κάθε σχολική ημέρα

Αγόρια: 984 (53%)

Κορίτσια: 873 (47%)

Συμμετοχές ανά τάξη:

Γυμνάσιο: 1059 μαθητές
Α’ Γυμνασίου: 374 μαθητές
Β’ Γυμνασίου: 320 μαθητές
Γ’ Γυμνασίου: 365 μαθητές

Λύκειο: 798 μαθητές
Α’ Λυκείου: 375 μαθητές
Β’ Λυκείου: 205 μαθητές
Γ’ Λυκείου: 218 μαθητές

Ποιές πολιτικές προτάσσουν οι μαθητές και ποια τα μηνύματα που στέλνουν μέσα από την ψηφιακή διαβούλευση (διαγωνισμό) ;

Α.Για τους Μεσογειακούς Αγώνες

Οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό 20% προτάσσουν τους Πράσινους Μεσογειακούς Αγώνες – Πράσινη Ανάπτυξη με ανάλογες οικολογικές δράσεις (π.χ. χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στους αγώνες). Στην δεύτερη θέση με ποσοστό 17% κατατάσσουν την δημιουργία ενός χώρου παρουσίασης των ωφελειών από την χρήση πράσινων τεχνολογιών για το περιβάλλον και τον άνθρωπο (Μουσείο Οικολογικού Μέλλοντος).
Στις επόμενες προτεραιότητες με ποσοστό 17% προβάλουν δράσεις που συνδέονται με υποδομές για αγωνίσματα στη Μαγνησία ενόψει των αγώνων (κοπηλαταδρόμιο, σκοπευτήριο) καθώς και έργα υποδομής ως αξιοποίηση της ευκαιρίας των αγώνων. Στην προτελευταία θέση με ποσοστό 16% βρίσκονται οι δράσεις της πολιτιστικής Ολυμπιάδας, ενώ στην τελευταία θέση με ποσοστό 13% βρίσκεται η προώθηση της μεσογειακής διατροφής.

Συμπεράσματα:

Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες της ΝΑΜ για πράσινους αγώνες – πράσινη ανάπτυξη σε συνδυασμό με την πρόταση της ΝΑΜ για δημιουργία Οικολογικού Μουσείου συγκεντρώνουν ποσοστό 37% γεγονός που καταδεικνύει πως οι νέοι επικρατούν τις πολιτικές της Ν.Α.Μ.

Β. Για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η πρώτη προτεραιότητα που ανέδειξαν οι μαθητές για το περιβάλλον σε ποσοστό 20% είναι η υποχρέωση όλων των βιομηχανιών της περιοχής για την ανάπτυξη και χρήση υβριδικών φίλτρων. Δεύτερη προτεραιότητα με ποσοστό 18% αποτελεί η υποχρέωση όλων των βιομηχανιών της περιοχής των αστικών κέντρων για σταδιακή κατάργηση του πετ-κοκ και η αντικατάσταση του με φυσικό αέριο. Στην τρίτη θέση με ποσοστό 17% οι μαθητές προτάσσουν την ανάγκη αναβάθμισης των μέσων μαζικής μεταφοράς με την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου τράμ. Στις επόμενες θέσεις με ποσοστό 15% καταγράφονται απόψεις που σχετίζονται με την αλλαγή του στόλου των λεωφορείων με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εφαρμογή ηλεκτροκίνησης, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας και δημιουργία υπηρεσίας αστυνόμευσης του περιβάλλοντος από την Ν.Α.Μ.

Συμπεράσματα:

Οι πρακτικές της ΝΑΜ για το περιβάλλον με κορυφαίο το παράδειγμα της ΑΓΕΤ έρχεται ως επιβράβευση μέσα από τις θέσεις των μαθητών με ποσοστό συνολικά 38%. Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 32% καταγράφεται στον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς (ηλεκτροκίνηση, αλλαγή στόλου λεωφορείων).

Γ. Για την εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία της Ν.Α.Μ. για το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση στην Μαγνησία με ποσοστό 19%. Η δημιουργία νέων βιοκλιματικών σχολείων με ποσοστό 18% είναι η δεύτερη προτεραιότητα των νέων. Οι επόμενες τρείς προτεραιότητες με ποσοστό 16% η καθεμία αφορούν δράσεις για προμήθεια διαδραστικών πινάκων, ίδρυση ψηφιακής βιβλιοθήκης σε επίπεδο Νομαρχίας, εφαρμογή συστημάτων τηλεκπαίδευσης σε Α.Μ.Ε.Α. Στην τελευταία θέση με ποσοστό 15% βρίσκεται η πρόταση για την δημιουργία χώρου τεχνολογίας (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ).

Συμπεράσματα:

Η δράση της ΝΑΜ για το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) με ποσοστό 19% καθώς και η επέκταση της χρήσης του διαδραστικού πίνακα με ποσοστό 16% που πρώτη η ΝΑΜ τοποθέτησε σε δημόσιο σχολείο της Μαγνησίας δείχνουν ότι οι πρωτοβουλίες της ΝΑΜ που αφορούν σε πολιτικές για την εκπαίδευση σε ποσοστό 35% επιβραβεύονται από τους μαθητές.

Δ.Για την νεολαία

Η πρώτη θέση με ποσοστό 18% συνδέεται με τη δράση της επίσκεψης των μαθητών σε μονάδες ανακύκλωσης (πράσινες μαθητικές εβδομάδες). Στις επόμενες τρεις θέσεις με ποσοστό 17% καταγράφονται δράσεις που σχετίζονται με την δημιουργία του «CD μαθητή» με ανοικτό λογισμικό, την δημιουργία νομαρχιακού φεστιβάλ μουσικής με νεανικά σχήματα, ίδρυση νομαρχιακού κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης νέων. Στις επόμενες θέσεις με ποσοστό 16% και 15% καταγράφονται δράσεις που σχετίζονται με τη διενέργεια δικτυακού μαθητικού διαγωνισμού home video καθώς και πανελλήνιου διαγωνισμού street graffiti.

Συμπεράσματα:
Οι προτάσεις των μαθητών σχετίζονται κυρίως με την ερασιτεχνική δημιουργία (φεστιβάλ μουσικής, διαγωνισμοί) σε ποσοστό 48% γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά οι φορείς της αυτοδιοίκησης με την μαθητική κοινότητα.

Ε. Για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Στις δύο πρώτες θέσεις με ποσοστό 19% και συνολικά με ποσοστό 38% καταγράφονται δράσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση του εναλλακτικού τουρισμού και του μαθητικού τουρισμού (Λευκές και πράσινες εβδομάδες). Στην τρίτη θέση με ποσοστό 17% προτείνονται δράσεις προσέλκυσης περισσότερων αεροπορικών εταιριών στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου (π.χ. Air Berlin). Τις τελευταίες τρείς θέσεις με ποσοστό 15% η καθεμιά καταλαμβάνουν δράσεις που σχετίζονται με την τουριστική προβολή μέσω διαδικτύου (portal) καθώς και την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου.

Συμπεράσματα:
Οι δράσεις που σχετίζονται με την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών διαδικτύου για την προβολή της περιοχής (τουρισμός, πολιτισμός) επιβραβεύονται από τους μαθητές με ποσοστό 47%. Η Ν.Α.Μ. τόσο με την πρωτοβουλία της Air Berlin όσο και με την δημιουργία και συντήρηση δικτυακών portal είναι κοντά στην παραπάνω λογική.

Στ. Για τα έργα υποδομής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Στην ενότητα έργα υποδομής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τα έργα υποδομής (αναβάθμιση λιμανιού, περιφερικός Βόλου, Οδικό κύκλωμα Πηλίου) καταγράφουν μικρότερο ποσοστό της τάξης του 28% από τις αντίστοιχες δράσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (εφαρμογή γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, Ψηφιακή Μαγνησία, ενσωμάτωση τεχνολογιών για Α.Μ.Ε.Α.) με ποσοστό 72%.

Συμπεράσματα:
Οι μαθητές που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν ως βασική προτεραιότητα δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δείχνοντας μια μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.

Γενικά Συμπεράσματα:

Αξιολογώντας κανείς τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που υλοποιήθηκε υπό μορφή διαγωνισμού μπορεί να προβεί στα παρακάτω συμπεράσματα:

Α. Σε σχέση με τη συμμετοχή:

Η συμμετοχή των μαθητών μπορεί να κριθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική αν λάβει υπόψη κανείς ότι κάθε σχολική ημέρα (συνολικά 19 σχολικές ημέρες) συμμετείχαν 93 μαθητές. Η καταγεγραμμένη άποψη σε δημόσια έρευνα – διαγωνισμό μαθητών για το μέλλον της Μαγνησίας αποτελεί την μεγαλύτερη on line διαβούλευση που έγινε ποτέ στην περιοχή μας. Το αντικειμενικό πρόβλημα που σχετίζεται με την δυσχέρεια της συμμετοχής των μαθητών της περιφέρειας στο δικτυακό διαγωνισμό εξηγείται από το διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης των παιδιών του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου έναντι των μαθητών της περιφέρειας,γεγονός που πιστεύουμε ότι συναρτάται άμεσα με τις υπάρουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές του Νομού.

Β. Σε σχέση με τη διαδικασία:

Η υλοποίηση μιας τόσο φιλόδοξης δράσης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τη Ν.Α.Μ. αποτέλεσε σημαντική πρόκληση από τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος έως σήμερα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί παρακαταθήκη (τεχνογνωσία) στα στελέχη της Ν.Α.Μ. δημιουργώντας παράλληλα παράδοση σε διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας.

Γ. Σε σχέση με τα μηνύματα που στέλνουν οι μαθητές μέσα από την ψηφιακή διαβούλευση (διαγωνισμό):

• Οι μαθητές επικροτούν πολιτικές για το περιβάλλον και την προστασία του βάζοντας ψηλά στην ατζέντα τον εκσυγχρονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς.
• Οι μαθητές θεωρούν, πως οι πράσινο Μεσογειακοί Αγώνες καθώς και τα έργα υποδομής είναι η προστιθέμενη αξία των Μεσογειακών Αγώνων.
• Όσον αφορά την εκπαίδευση θεωρούν ότι αυτή πρέπει να συμβαδίζει με καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες όπως το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), η εισαγωγή του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση και η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης.
• Οι μαθητές προτείνουν επίσης δράσεις ερασιτεχνικής δημιουργίας (φεστιβάλ μουσικής, διαγωνισμοί) καταδεικνύοντας ως φορέα υλοποίησης την τοπική αυτοδιοίκηση.
• Άλλη προτεραιότητα των νέων σε σχέση με τον τουρισμό και τον πολιτισμό αφορά στην ενίσχυση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου καθώς και την προβολή του πολιτιστικού – τουριστικού αποθέματος μέσω διαδικτύου.
• Τέλος οι μαθητές που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν ως βασική προτεραιότητα δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και λιγότερο δράσεις έργων υποδομής.
Τέλος επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε τις προτεραιότητες τους μέσα από τον τρόπο με τον οποίο προτάσσουν τα ζητήματα σε μια σειρά θεματικών ενοτήτων καταλήγουμε πως τα ζητήματα που τους απασχολούν κατά σειρά είναι:
1) Περιβάλλον, 2) Τεχνολογία – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 3) Δράσεις Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, 3) Έργα Υποδομής, 4) Τουρισμός – Πολιτισμός – Μεσογειακοί Αγώνες.

Για την συγκεκριμένη δράση η αντινομάρχης Εύη Αδαμάκη – Τζαβέλλα δήλωσε ότι:

«Μετά τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που έγινε στο site της ΝΑΜ με ερώτηση: «Πως σας φάνηκε η ενέργεια της ΝΑΜ να μοιράσει δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία», το 80,5% απάντησε πολύ καλή, το 10,6% καλή και το 8,8% αδιάφορη. Φαίνεται, λοιπόν, πως η πρωτοβουλία αυτή της ΝΑΜ πράγματι βρήκε θετική ανταπόκριση από τους νεαρούς πολίτες της Μαγνησίας.
Σε όσα αναφέρει ο κος νομάρχης για την έρευνα θέλω να προσθέσω τα παρακάτω:
Τα παιδιά μας φαίνεται πως:
1. Βάζουν συνειδητοποιημένα προτεραιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον διατρέχει όλες τις θεματικές ενότητες με υψηλά ποσοστά
2. Ενδιαφέρονται για την ψηφιακή σύγκλιση– Από την εκπαίδευση, ανάπτυξη έως την καθημερινότητα τους.
3. Είναι ευαισθητοποιημένα στις ανάγκες των ατόμων με Ε.Α και
4. Σε ότι αφορά τις υποδομές δείχνουν πως ότι ταλάνιζε τους γονείς τους δυστυχώς ταλαιπωρεί και τα παιδιά π.χ περιφερειακός και κύκλωμα Πηλίου
Γενικά τα παιδιά είναι ενημερωμένα, καταρτισμένα και νομίζω σωστά προβληματισμένα. Η προσωπική μου άποψη είναι πως το «πρώτο βήμα» διαβούλευσης πέτυχε. Όμως, ξέρω, πως τα παιδιά έχουν πολλά ακόμη να μας πουν.
Θεωρώ πως τις σελίδες διαβούλευσης ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να τις αφήσουμε πλέον «ανοιχτές», να συνεχίσουν να μπαίνουν οι μαθητές, οι έφηβοι, οι νέοι άνθρωποι. Πιθανά να πρέπει να δοθεί βήμα και στους φοιτητές του Π.Θ.
Γιατί πιστεύω πως θα προτείνουν φρέσκες ιδέες, με όραμα και θα προσθέσουν την δικιά τους ματιά για τον κόσμο που θέλουν.
ΕΜΕΙΣ οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε, να λαμβάνουμε υπόψη την άποψή τους και να «κτίζουμε» το μέλλον τους «καθ’υπόδειξιν τους» και να μη σχεδιάζουμε «γι’ αυτούς χωρίς αυτούς».

>

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 05-11-2009

>

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας σας ενημερώνει πως η δράση «e-book: διαβάζω ψηφιακά» και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός «συμμετέχω για το μέλλον της Μαγνησίας» ο οποίος θα ολοκληρώνονταν έως στις 4 Νοεμβρίου παρατείνεται μέχρι Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2009.
Επίσης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση απονομής των ηλεκτρονικών βιβλίων σε 140 μαθητές μετά την ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 19/11/09. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου (Πεδίο Άρεως) την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009 θα συνοδευτεί με συναυλία από γνωστό νεανικό σχήμα αφιερωμένη στην μαθητική νεολαία της Μαγνησίας.
Παράλληλα τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών με επίσκεψη ομάδας στελεχών της Ν.Α.Μ. και φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα του τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων με σκοπό να ενημερώσουν, να προτρέψουν και να βοηθήσουν τους μαθητές να συμμετέχουν στον ψηφιακό διαγωνισμό «συμμετέχω για το μέλλον της Μαγνησίας» διαγωνισμό μετά από σχετική άδεια του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα 140 e-book έχουν όλοι οι μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου – Επαγγελματικού Λυκείου – Σχολείων Ειδικής Αγωγής της Μαγνησίας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.magnesia-ebook.gr, και στην συνέχεια σύνδεσμος συμμετοχή στο διαγωνισμό (http://participate.magnesia-ebook.gr/)
Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων