>

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | , στις 20-04-2010

>

Πρόταση της ΠΕΚΑΠ σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών (16/03/2010)
Αρ. Πρωτ.: 25/16-03-2010
Προς: την Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Κοιν: την Υφυπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου

Θέμα: Προτάσεις σχετικά με το Κρατικό Πιστοποιητικό Χρήσης Υπολογιστών

Σχετικά με την εξαγγελία του Υπουργείου Παιδείας για την καθιέρωση Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών, η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) έχει τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις:
 Είναι πράγματι σήμερα ώριμο και αναγκαίο να καθιερωθεί ένα κρατικό πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται η δεξιότητα της χρήσης υπολογιστών και το οποίο θα χορηγείται σε όσους αποφοίτους του Γυμνασίου το επιθυμούν.
 Το πιστοποιητικό αυτό θα χορηγείται μετά από σχετικές εξετάσεις πιστοποίησης, σε θέματα που θα αναφέρονται στις βασικές γνώσεις χειρισμού ενός Υπολογιστή, στη βασική χρήση του Διαδικτύου και στις βασικές Εφαρμογές Γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα).
 Η απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών δεν θα είναι ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο, όπου θα διδάσκεται για 2 ώρες στο κυρίως πρόγραμμα και στις 3 τάξεις. Ο σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο σχετίζεται με την ανάπτυξη γενικότερων γνώσεων σε διαχρονικά θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής, την αξιοποίηση των Υπολογιστών ως εργαλεία μάθησης και σκέψης και τη διαμόρφωση από τους μαθητές κριτικής στάσης απέναντι στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του υπολογιστή στην καθημερινή ζωή.
 Η προετοιμασία των μαθητών για τη λήψη του κρατικού πιστοποιητικού θα πρέπει να γίνεται με σχετικά μαθήματα επιλογής που θα διδάσκονται στο διευρυμένο ωράριο του ολοήμερου Γυμνασίου και του Δημοτικού.

Σε σχέση με τις διαδικασίες Πιστοποίησης:

α) Πιστοποίηση εργαστηρίων Πληροφορικής
Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα γίνονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια Πληροφορικής Δημοσίων Σχολείων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστούν οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα έχει ένα εργαστήριο Πληροφορικής για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο και στη συνέχεια θα γίνεται η πιστοποίησή του.

β) Πλατφόρμα εξέτασης
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις εξετάσεις πιστοποίησης είναι σήμερα διαθέσιμη από το ΕΑΙΤΥ και ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση 80.000 εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες Πληροφορικής (πρόγραμμα Π1) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών.

γ) Διαδικασίες οργάνωσης των εξετάσεων.
Την οργάνωση των εξετάσεων θα αναλάβει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που έχει την εμπειρία και από τη διενέργεια εξετάσεων για το Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται ανά ορισμένα τακτά διαστήματα και οπωσδήποτε κάθε Ιούνιο μετά τις εξετάσεις των σχολείων.
Στο κάθε εργαστήριο που θα πραγματοποιείται εξέταση θα υπάρχει ένας τεχνικός, κατά προτίμηση ο υπεύθυνος του εργαστήριου και ένας επιτηρητής κατά προτίμηση καθηγητής Πληροφορικής.

δ) Οικονομική επιβάρυνση
Οι εξετάσεις θα είναι δωρεάν για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλοι πολίτες που ενδεχόμενα θα θέλουν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό θα επιβαρύνονται με ένα ποσό ανάλογο με αυτό του κρατικού πτυχίου γλωσσομάθειας.
Οι συμμετέχοντες στην εξέταση, δηλ ο υπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου ο τεχνικός του εργαστηρίου και ο επιτηρητής θα αμείβονται ανάλογα με τις ώρες που θα απασχολούνται σε κάθε εξέταση.
Ένα μέρος από το ποσό που θα καταβάλλουν οι άλλοι πολίτες που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις θα χορηγείται στη σχολική επιτροπή στην οποία υπάγεται το σχολείο, το εργαστήριο του οποίου χρησιμοποιείται. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου και του εν γένει εξοπλισμού του σχολείου σε ζητήματα Νέων Τεχνολογιών.

Επιπλέον πιστοποιητικά δεξιοτήτων πληροφορικής
Σε δεύτερη φάση προτείνεται να δοθεί ανάλογη δυνατότητα και στους μαθητές που τελειώνουν την Β’ Λυκείου, για την πιστοποίηση τους σε Προηγμένες Δεξιότητες Χρήσης Υπολογιστών, με έμφαση στο Ελεύθερο Λογισμικό. Για το σκοπό αυτό θα μπορούν να παρακολουθούν ανάλογα μαθήματα επιλογής στο Λύκειο. Παρόμοια με το Γυμνάσιο, στις εξετάσεις αυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι πολίτες με σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π) μπορεί να διευκρινίσει περαιτέρω τις προτάσεις της και είναι πρόθυμη να συνεργαστεί και να βοηθήσει στην κατεύθυνση της καθιέρωσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Χρήσης Υπολογιστών, με όλες της τις δυνάμεις.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.
Ο Πρόεδρος: Άρης Λούβρης
Ο Γενικός Γραμματέας: Σταύρος Κουνάδης

Αφήστε μια απάντηση