>Ημερίδα "

0

Συγγραφέας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ | Κατηγορία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | , στις 26-11-2008

>

Ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών:
Από τη Θεωρία στην Πράξη»
Αμφιθέατρο Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, 4 Δεκεμβρίου

Με την παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και συμμετοχή των σημαντικότερων εταιρειών του ευρύτερου κλάδου της τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί η ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Green ICT): Από τη Θεωρία στην Πράξη», που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE).
Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί κορυφαίοι εισηγητές από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό χώρο, ενώ την ημερίδα θα παρακολουθήσουν Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη.Σε μία κρίσιμη περίοδο για την επίδραση του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Περιβάλλον, η Ημερίδα «Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Green ICT): Από τη Θεωρία στην Πράξη» φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης των εξεχόντων στελεχών της αγοράς, πολιτικών και εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση έχει ως στόχο τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αλλά και τις πρακτικές αντιμετώπισής τους με την καθιέρωση και εφαρμογή πράσινων ΤΠΕ στην Ελλάδα, με βάση:
• Τις διεθνείς πρακτικές και το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων πρωτοβουλιών
• Τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά και νέες υποδομές (όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και σχεδιάζονται στο ΕΣΠΑ 2008-2013)
• Την αποδοχή και εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των πράσινων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών που θα παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο
• Τις πρωτοβουλίες, το σχέδιο δράσης και το forum που θα αναπτύξει το e-TEE για αυτόν τον σκοπό.
Η βασική θεματολογία της ημερίδας έχει διαμορφωθεί ως εξής:
• Πράσινες Εφαρμογές ΤΠΕ• Πράσινα προϊόντα ΤΠΕ
• Πράσινα Data Centers
• Ανακύκλωση Προϊόντων ΤΠΕ
• Ευρωπαϊκές & Ελληνικές πολιτικές
Χορηγός: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Πληροφορίες:Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών/ΤΕΕ (e-TEE)Τηλ.: 210-3291306, Τηλεομοιότυπο: 210-3226015
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@e-tee.org.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Αφήστε μια απάντηση