Μανώλης Σαριδάκης, καθηγητής εικαστικών τεχνών

«Το κίνητρο για να ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη είναι η ανάγκη της αυτοέκφρασης.Η δυνατότητα να εκφράσει το προσωπικό του στίγμα,με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν στο περιβάλλον του.Και αφου το καταφέρει στο βαθμό που μπορεί να το καταφέρει,να ξεκινήσει ενας διάλογος με τους άλλους ανθρώπους,να δει πως το προσωπικό του στίγμα σχετίζεται με αυτό των άλλων.»