Πτυχία που οδηγούν σε εκπαιδευτικά επαγγέλματα

Οικονομικά άρθρα

Στο αρχείο με τον κατάλογο που ακολουθεί, αναφέρονται τα πτυχία που οδηγούν σε εκπαιδευτικά επαγγέλματα.

Ειδικότερα για τους οικονομολόγους (ΠΕ80), αναφέρονται τα ακόλουθα:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής `Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) 

Αφήστε μια απάντηση