Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός έλεγχος

Α` ΛΥΚΕΙΟΥ

Κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας το άτοµο µαθαίνει και ενσωµατώνει τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας (αλληλεγγύη, καθαριότητα, σεβασµό προς τους άλλους κτλ.) και µε αυτό τον τρόπο εντάσσεται σε αυτήν.
Ο στόχος της κοινωνικοποίησης είναι:
Ως προς το άτοµο: Να µάθει τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, ώστε να ενταχθεί χωρίς προβλήµατα σε αυτήν.
Ως προς την κοινωνία: Να δηµιουργεί «κοινωνικά» και όχι «αντικοινωνικά» άτοµα, ώστε να διατηρείται η συνοχή της.

Ο κοινωνικός έλεγχος περιλαµβάνει τα µέσα και τα µέτρα που χρησιµοποιεί η κοινωνία, ώστε τα µέλη της να έχουν ορισµένη συµπεριφορά, µέσα σε ορισµένα πλαίσια. Η κοινωνικοποίηση και ο κοινωνικός έλεγχος δρουν συµπληρωµατικά, γιατί η κοινωνικοποίηση από µόνη της αδυνατεί να «µάθει» στο άτοµο ορισµένα πρότυπα συµπεριφοράς, για να ενταχθεί στην κοινωνία. Ο κοινωνικός έλεγχος εξασφαλίζει τη «συµµόρφωση» του ατόµου µε τους κανόνες και τις αξίες, γι’ αυτό και δεν είναι απαραίτητος αν τα άτοµα δεν παρεκκλίνουν. Αν είναι υπερβολικός μπορεί να φέρει τα αντίθετα από τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.

 

 

Αφήστε μια απάντηση