Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός έλεγχος

Κοινωνικοποίηση είναι µια διαδικασία µέσω της οποίας το άτοµο µαθαίνει και ενσωµατώνει τις αξίες και τους κανόνες της κοινωνίας (αλληλεγγύη, καθαριότητα, σεβασµό προς τους άλλους κτλ.) και µε αυτό τον τρόπο εντάσσεται σε αυτήν. Ο στόχος της κοινωνικοποίησης είναι: Ως προς το άτοµο: Να µάθει τους κανόνες και τις αξίες της κοινωνίας, ώστε να ενταχθεί […]

Όλο το άρθρο