Προσαρμογή στο νηπιαγωγείο

Οι πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο είναι μέρες δύσκολες. Τα παιδιά πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και να γνωριστούν με τους συμμαθητές και τον/την νηπιαγωγό της τάξης.

Παρακάτω ακολουθεί μια παρουσίαση κάποιων ιδεών για παιχνίδια γνωριμίας και ένα τραγούδι που μπορούμε να μάθουμε και να παίξουμε στην συνέχεια με την βοήθεια ενός κουβαριού το παιχνίδι

 » Διαβάστε όλο το άρθρο