Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ β

H εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθείται στο μάθημα της Τεχνολογίας της Β΄ τάξης του Γυμνασίου είναι η μέθοδος της Ομαδικής Εργασίας. Σύμφωνα μ’  αυτή θα  μελετήσετε ομαδικά μια παραγωγική μονάδα την οποία εσείς θ

α επιλέξετε και  θα εμπλακείτε στις παρακάτω διαδικασίες:

1)    Ο καθένας από εσάς θα εκτελέσει το ρόλο ενός διευθυντικού στελέχους της παραγωγικής μονάδας.

2)    Θα σχεδιάσετε και θα κατασκευάσετε της  μακέτας (του ομοιώματος δηλαδή της παραγωγικής μονάδας επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας ποικιλία εργαλείων και υλικών Συνέχεια ανάγνωσης «ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Χωρίς κατηγορία

ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο πρωτογενής τομέα περιλαμβάνει τις  παραγωγικές δραστηριότητες που παρέχουν αγαθά σε φυσική κατάσταση απ΄ευθείας από τη φύση χωρίς να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.

Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και μεταποίησης των πρώτων υλών που παρέχει ο πρωτογενής. Συνέχεια ανάγνωσης «ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»