Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Χωρίς κατηγορία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

hliakosΤο σημαντικότερο ίσως κομμάτι της Ατομικής Εργασίας αποτελεί η κατασκευή του ομοιώματος του αντικειμένου που μελετάτε. Τα βήματα που θα ακολουθήσετε προκειμένου να το κατασκευάσετε είναι τα ακόλουθα:

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

trenoΑρχικά θα πρέπει να κάνετε καταγραφή και προγραμματισμό (χρονοδιάγραμμα) των εργασιών για την κατασκευή σας, τον οποίο και θα πρέπει να τηρήσετε. Σχετικό υπόδειγμα υπάρχει στο 4ο κεφάλαιο  (εικόνα 4.3) του βιβλίου σας.  Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σας θα ενσωματωθεί στη γραπτή σας εργασία.

2. Μετά θα πρέπει να σχεδιάσετε το ομοίωμα το οποίο πρόκειται να κατασκευάσετε. (Πληροφορίες για τη σχεδίαση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο Παράρτημα Β΄ του βιβλίου σας.) Συνέχεια ανάγνωσης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»