Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ»

DIAGRAMMA G GYMNASIOYΤα βασικά σημεία της μεθόδου παρουσιάζονται παρακάτω:

Ι) Ενημέρωση των μαθητών

Η ενημέρωση των μαθητών αποτελεί την αρχική φάση της μεθόδου η οποία γίνεται:

α) από τον καθηγητή που δίδει τις απαραίτητες πληροφορίες στους  μαθητές ώστε να κατανοήσουν τη φύση και τη μορφή της έρευνας καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

β) από τους μαθητές οι οποίοι θα  υποβάλλουν  περιλήψεις άρθρων από εφημερίδες ή επιστημονικά βιβλία, που θα αναφέρονται σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κάποιους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα επιτύχουν να συσχετίσουν την έρευνα με πραγματικές καταστάσεις.

.

ΙΙ. Επιλογή θέματος έρευνας από τους μαθητές

Οι μαθητές της τάξης θα πρέπει να διαλέξουν ένα θέμα για έρευνα που θα εκτελέσουν στο εργαστήριο του σχολείου. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν με την μέθοδο της ομαδικής εργασίας, σε ομάδες των 2 – 4 μαθητών και κάθε ομάδα μαθητών να πραγματοποιήσει μια έρευνα ανάλογης έκτασης. Επιπλέον η έρευνα θα περιγραφεί σε εργασία της μορφής που αναφέρθηκε.

Οι μαθητές έχουν μια ευκαιρία να συσχετίσουν με την πραγματικότητα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις τους και από άλλα μαθήματα στο σχολείο, και να ασχοληθούν με τομείς που τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Κριτήρια επιλογής θεμάτων

Για την επιλογή των θεμάτων θα πρέπει να τεθούν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν τους μαθητές και όχι να τους δημιουργήσουν περιορισμούς. Μερικά από αυτά μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

  • Να αναφέρονται σε σημαντικό τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας
  • Να μπορούν να μελετηθούν στο εργαστήριο με τα διαθέσιμα εργαλεία και υλικά
  • Να απαιτούν τη χρησιμοποίηση ενός αριθμού πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού τους περιβάλλοντος.
  • Να μπορούν να πραγματοποιηθούν στα χρονικά πλαίσια του μαθήματος.
  • Η έρευνα που θα εκτελέσει ο κάθε μαθητής θα πρέπει να είναι πρόβλημα που διάλεξε ο ίδιος μαζί με την ομάδα του.

Μερικά θέματα μπορεί να απαιτούν από τους μαθητές να κατασκευάσουν συσκευές για μετρήσεις που θα χρησιμοποιήσουν στα πειράματά τους ή διάφορα εξαρτήματα που θα τους βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των πειραμάτων τους.

Μετά την εκλογή του θέματος οι μαθητές αρχίζουν να εργάζονται ατομικά για την υλοποίηση της έρευνας. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές και τους βοηθά να ακολουθήσουν την αναγνωρισμένη διαδικασία.

.

ΙΙΙ. Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων

Οι μαθητές αφού μελετήσουν το πρόβλημα σχεδιάζουν τα πειράματα που πρέπει να εκτελέσουν και στη συνέχεια κατασκευάζουν τα διάφορα δοκίμια με τα οποία  θα πειραματισθούν. Η ακρίβεια και η ποιότητα των δοκιμίων είναι παράμετροι με ιδιαίτερη βαρύτητα στον καθορισμό του βαθμού αξιοπιστίας μιας έρευνας. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ελέγχουν τις μεταβλητές του προβλήματός τους, να παρατηρούν φαινόμενα, να κάνουν μετρήσεις, να διαβάζουν ενδείξεις οργάνων, να χρησιμοποιούν μηχανήματα και εργαλεία, να εφαρμόζουν κανόνες για την ασφάλεια, να συγκρίνουν μεγέθη, να κατασκευάζουν διαγράμματα, να ερμηνεύουν με λογικό τρόπο τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους.

.

ΙV. Γραπτή εργασία

Οι μαθητές θα συντάξουν μια γραπτή εργασία για την έρευνά τους, στην οποία θα περιγράψουν τον τρόπο εργασίας τους, θεωρητικά στοιχεία κλπ. Αναλυτικά η γραπτή εργασία παρουσιάζεται σε άλλη σελίδα του παρόντος ιστοχώρου.

.

V. Το σεμινάριο στη μέθοδο «έρευνα και πειραματισμός»

Το σεμινάριο σε όλες τις μεθόδους, αλλά ιδιαίτερα στη μέθοδο «Έρευνα και πειραματισμός» αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των μαθητών και τον καθηγητή. Τα σεμινάρια θα πρέπει να διοργανώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και κατά τη διάρκειά τους:

  • Θα παρουσιάζονται από τους μαθητές διάφορα θέματα  που θα έχουν σχέση με την έρευνα  (άρθρα από εφημερίδες, περιοδικά κ.ά)
  • Θα παρουσιάζει ο κάθε μαθητής την πρόοδο της εργασίας του καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
  • Θα παρουσιάσει συνολικά την έρευνά του στο τέλος του σχολικού έτους.
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση