Οι Νιάρχοι έχουν, εσαεί, την πλήρη εκμετάλλευση του υποτιθέμενου «Κέντρου Πολιτισμού Σ.Ν.» στον πρώην Ιππόδρομο (Τζιτζιφιές),

εισπράττουν ενοίκια για την «εθνική» Βιβλιοθήκη (10 εκ./μηνα) και την Λυρική Σκηνή (5 εκ./μ/ηνα) από το Ελληνικό Δημόσιο,

οποτεδήποτε μπορούν να τις διώξουν διοργανώνουν εντός του «ιδρύματος» όποιες δικές τους δραστηριότητες θέλουν κατά προτεραιότητα

και φυσικά εισπράττουν απ” αυτές. Οι δραστηριότητες τους εξυπηρετούνται από την φαραωνική (κατά τις ευρωπαϊκές επιτροπές

αξιολόγησης προτεινόμενων ΕΣΠΑ) μαρίνα κροαζιεροπλοίων που τους κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής (διοίκηση Δούρου)

χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά της (150 εκ σε σύνολο 370 εκ.!. Και σε αυτήν την περίπτωση (όπως και στο Ελληνικό) το «έργο» της

μαρίνας θα καλύψει την παραλιακή οδό- η παραλιακή διαδρομή του Σαρωνικού διακόπτεται και εδώ!

Η «διαχείριση του Κ.Π.Σ.Ν.» μπορεί να απαιτήσει μονομερώς την αρχική επένδυση οποτεδήποτε και το Δημόσιο υποχρεούται να την

ικανοποιήσει άμεσα..

Δωρεά και παραχώρηση έε?

https://www.thepressproject.gr/article/99868/Mia-dorea-sto-Niarxo

η ληστεία των Νιάρχων στο Φαληρικό Δέλτα