Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

25 Νοεμβρίου 2013 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ

 

Στη Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας 

Το εσωτερικό της γης – Ενδογενείς και Εξωγενείς δυνάμεις – Σεισμοί και ηφαίστεια.

Στη Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου προβλέπεται η διδασκαλία της ενότητας 

Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2013