Μετάβαση στα σχόλια

15. – 16. 3. 2014 3. online-Konferenz DAF: Deutsch lernen wird mobil! 9 Φεβρουαρίου 2014

Συντάκτης: Ιωάννα Χαρδαλούπα | κατηγορίες: webdafkon, Παρουσίαση, τηλεδιάσκεψη | trackback

dafwebkon2014Es ist wieder mal so weit!!!

Für die Konferenz melden Sie sich bitte über http://dafwebkon.mixxt.com/ an. Es ist nicht notwendig, sich für die einzelnen Veranstaltungen anzumelden. An den Konferenztagen ist es am einfachsten, direkt über den Link im Programm  —- wird noch ergänzt —- zu der entsprechenden Veranstaltung zu gelangen.

Durchführung

Die Webkonferenz wird mit einer der Konferenzsoftware Adobe Connect 9 durchgeführt. Teilnehmende können ihr System hier (Adobe Connect Verbindungs- und Systemtest) testen.

Um teilzunehmen, wählen Sie einen Raum unten aus, und klicken darauf. Dann erscheint folgender Einstiegsbildschirm: Sie wählen “Als Gast einsteigen” aus, geben Ihren Namen und eine Landeskennung ein (z.B. Anna Mueller, Schweiz) und klicken auf “Betreten Sie den Raum”

Und… ich bin auch wieder als Referentin dabei! 😉

Σχoλια »

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση