∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αθανάσιος Γαγάτσης

Άρτεµις Λοΐζου

Μαρία Στυλιανού

Σταυρινή Τόφαρου

Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Η συµπεριφορά των µαθητών στα µαθηµατικά προκύπτει από νόρµες, που δηµιουργούνται µε το χρόνο και ριζώνονται από τη δύναµη της συνήθειας. Στην παρούσα συνθετική εργασία παρουσιάζονται έρευνες σχετικές µε την επίδραση του διδακτικού συµβολαίου από την προδηµοτική µέχρι τη µέση εκπαίδευση. Η αρνητική επίδραση του διδακτικού συµβολαίου αρχίζει στο δηµοτικό σχολείο και είναι έντονη στα µη συνηθισµένα προβλήµατα, ενώ στο γυµνάσιο και λύκειο το διδακτικό συµβόλαιο επιδρά και στα προβλήµατα ρουτίνας. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαµόρφωση κατάλληλου µαθησιακού περιβάλλοντος µε στόχο την επιτυχή ρήξη του διδακτικού συµβολαίου, καθώς µέσω αυτής επιτυγχάνεται η µάθηση στα µαθηµατικά..

1. Έννοιες και µέθοδοι της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών Ο τοµέας της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών σχετίζεται µε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, όπως οι Επιστήµες της Αγωγής, η Ψυχολογία, η Γλωσσολογία, η Κοινωνιολογία κ.ά., µε αποτέλεσµα να δανείζεται πολλές από τις µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια τους, όπως οι κλινικές παρατηρήσεις, οι συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια. Ως ξεχωριστός κλάδος όµως έχει αναπτύξει και άλλες θεωρητικές µεθόδους και έννοιες, οι οποίες αφορούν την ίδια τη φύση και ιδιαιτερότητα της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών (Γαγάτσης, 1992). Κρίνεται απαραίτητο να παρουσιαστούν εν συντοµία στην παρούσα εργασία αφού το «διδακτικό συµβόλαιο» αποτελεί µια από αυτές τις µεθόδους.

Η «διδακτική µεταφορά», την οποία ερεύνησε κυρίως ο Yves Chevallard, είναι µια µέθοδος της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών που αφορά τη διαδικασία µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης σε αντικείµενο διδασκαλίας. Ο Chevallard (1991) αναφέρει ότι το αντικείµενο επιστηµονικής γνώσης, για να καταστεί κατάλληλο ως αντικείµενο διδασκαλίας, υφίσταται µια σειρά από µετασχηµατισµούς προσαρµογής, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται µόνο από τη µαθηµατική κοινότητα, αλλά επηρεάζονται από ένα πλέγµα αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους διδάσκοντες, τους κοινωνικούς παράγοντες, τις πολιτικές επιλογές και τους γονείς.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων