ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ / ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

 

Ενδιαφέρον άρθρο από την κ.Ευγενία Φλογαΐτη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών


Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό κίνηµα το οποίο εµφανίστηκε στη δεκαετία του ’60, στο πλαίσιο της προβληµατικής που έθεσε και ανάπτυξε το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα. Αιχµή της προβληµατικής αυτής είναι η κριτική στην κυρίαρχη ιδεολογία της ανάπτυξης, η οποία καθόρισε τις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές της εποχής µας, προσδιόρισε τις µεθόδους και τις κλίµακες της παραγωγής, την κατανοµή και τα µοντέλα της κατανάλωσης σύµφωνα µε τις επιταγές της αύξησης, της συσσώρευσης, της επέκτασης και της παραγωγικής µεγιστοποίησης και έθεσε ως βασικές αξίες τον ανταγωνισµό και το κέρδος. Αυτή, η χωρίς όρια οικονοµική ανάπτυξη, θεωρείται ως ο δρόµος για την κοινωνική πρόοδο και ευηµερία και σίγουρα επέδρασε θετικά σε εκατοµύρια ανθρώπους στο σύγχρονο κόσµο. …….

Δημοσιεύθηκε στην Θέματα Αειφορίας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση