Αξιοποίηση βίντεο στη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου

Μάθημα: Μελέτη Περιβάλλοντος

Τάξη: Β δημοτικού

Τίτλος: Ο κύκλος του νερού

 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας του Κεφαλαίου «Ο κύκλος του νερού» θα αξιοποιηθεί η προβολή βίντεο (πολυμεσική εφαρμογή οπτικοποίησης) για τον «Κύκλο του νερού», το οποίο έχει αναζητηθεί από την εκπαιδευτικό στο διαδίκτυο. Οι μαθητές μπορούν να δουν το ταξίδι που κάνει το νερό στη φύση, πού υπάρχει το νερό γύρω μας, ποιες διαφορετικές μορφές παίρνει, πώς αλλάζει και μεταβάλλεται σε άλλη μορφή. Η εφαρμογή οπτικοποίησης δίνει τη δυνατότητα της οπτικής αναπαράστασης ενός συστήματος κατά τρόπο δυναμικό και ρεαλιστικό και της κατανόησης της δομής και λειτουργίας αυτού του συστήματος, που δεν επιτυγχάνεται πάντα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Την προβολή του βίντεο θα ακολουθήσουν σχόλια για το ταξίδι του νερού (από πού ξεκινάει και πού φτάνει) καθώς και τις διαφορετικές μορφές του. Συγκεκριμένα, διδακτικοί στόχοι της προβολής του βίντεο είναι οι μαθητές να περιγράφουν σύντομα τον κύκλο του νερού, να  δίνουν παραδείγματα μορφών του νερού στη φύση (νερό, υδρατμοί, βροχή, χιόνι, πάγος), καθώς και να αναφέρουν και να εξηγούν έννοιες, όπως εξάτμιση και υγροποίηση. Η διδασκαλία του μαθήματος θα ολοκληρωθεί με το τραγούδι «το ποταμάκι» (μελοποιημένο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου) που έχει βρεθεί στο διαδίκτυο

.