ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι ετικέτες στα τρόφιμα είναι πολύ σημαντικές για τον καταναλωτή, διότι πέρα από το ρόλο που παίζουν για την διαφήμιση του προϊόντος, μας παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Αυτές είναι οι