Μάντεψε

from random import randint
tyxaios=randint(1,100)
number=0
k=1
while number!=tyxaios:
    number=input('Δώσε αριθμό ')
    if number>tyxaios:
        print('Δοκίμασε μικρότερο ')
        k=k+1
    elif number<tyxaios:
        print('Δοκίμασε μεγαλύτερο ')
        k=k+1
    else:
        print'ΜΠΡΑΒΟ! ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ με την',k,'η προσπάθεια'