Κωδικός PIN 2

pin=8812
num=0
#while num!=pin:
num=input('Δώσε pin: ')
if num==pin:
        print 'Σωστός κωδικός. Κερδίζεις ένα κουλούρι!'
else:
        print 'Λάθος κωδικός. Προσπάθησε ξανά!'
print 'Bye Bye'