Κωδικός PIN 3

pin=8812
num=0
lathos=0
while num!=pin:
    num=input('Δώσε pin: ')
    if num==pin:
        print 'Σωστός κωδικός. Κερδίζεις ένα κουλούρι!'
    else:
        print 'Λάθος κωδικός. Προσπάθησε ξανά!'
        lathos=lathos+1
    if lathos==3:
        print 'Έκανες 3 λάθη! Χαιρετίσματα'
        num=pin
print 'Bye Bye'