Τέλη κυκλοφορίας

kivismos=int(input("Δώσε τον κυβισμό του: "))
if (kivismos>0) and (kivismos<=1100):
    foros=110
elif (kivismos>1100) and (kivismos<=1400):
    foros=150
elif (kivismos>1400) and (kivismos<=1800):
    foros=265
elif (kivismos>1800) and (kivismos<=2000):
    foros=320
else:
    foros=920
print 'Ο φορος που αναλογεί είναι ', foros, ' ευρώ'