Πρατήριο

# Πρατήριο καυσίμων

print '1. Βενζίνη'
print '2. Πετρέλαιο'
print '3. Αέριο'
kafsimo=input('Επίλεξε το καύσιμό σου (1 ή 2 ή 3):')

euro=input('Πόσα ευρώ θα δώσεις;')

if kafsimo==1:
    litra=euro/1.55
    print 'Θα βάλεις',litra,'λίτρα βενζίνης'
elif kafsimo==2:
    litra=euro/1.25
    print 'Θα βάλεις',litra,'λίτρα πετρέλαιο'
elif kafsimo==3:
    litra=euro/0.87
    print 'Θα βάλεις',litra,'λίτρα αέριο'
else:
    print 'Έδωσες λάθος αριθμό! Δώσε 1 ή 2 ή 3'