Διατομές καλωδίων

amper=int(input('Δώσε την ένταση του ρεύματος σε αμπέρ(Α):'))
if amper<=14:
   diatomi=1.5
   print 'Θα χρειαστείς καλώδιο διατομής:',diatomi,'mm2'
elif (amper>14) and (amper<=20):
   diatomi=2.5
   print 'Θα χρειαστείς καλώδιο διατομής:',diatomi,'mm2'
elif (amper>20) and (amper<=25):
   diatomi=4.0
   print 'Θα χρειαστείς καλώδιο διατομής:',diatomi,'mm2'
elif (amper>25) and (amper<=33):
   diatomi=6.0
   print 'Θα χρειαστείς καλώδιο διατομής:',diatomi,'mm2'
elif (amper>33) and (amper<=43):
   diatomi=10.0
   print 'Θα χρειαστείς καλώδιο διατομής:',diatomi,'mm2'
else:
   print 'Μήπως χρειάζεσαι τριφασική παροχή;'

print 'Προσοχή στους κανόνες ασφαλείας!'